Monthly Archives

wrzesień 2018

Jasnota purpurowa

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Kwiecień, Lipiec, Maj, Marzec, Październik, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

Nasiona rozsiewane są przez mrówki, które zjadając pożywne elajosomy (bogate w substancje odżywcze, mięsiste wyrostki, otaczające nasiona) rozwlekają je po okolicy.

Występowanie

Siedlisko: pola, ogrody, parki, przydroża, zarośla, miejsca ruderalne, do 1800mnpm
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jasnota biała

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Kwiecień, Lipiec, Maj, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

Jeśli ujrzycie kiedyś „biało kwitnącą, niewielką pokrzywę”, która w dodatku nie chce parzyć, to właśnie będzie to jasnota biała. Z tego powodu zwana także głuchą pokrzywą (łac. lamium album). Po grecku lamia to „potwór morski pożerający ludzi”, bo rzeczywiście kwiaty oglądane z bliska przypominają wielką paszczę.

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: miejsca ruderalne, przydroża, na glebach bogatych w azot, do 1800mnpm
Występowanie: przeważająca część umiarkowanej strefy Eurazji, po Japonię, Koreę, Himalaje

Okres kwitnienia

 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier skalny

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Lipiec, Maj, Obowiązująca, Sierpień, Żółty i pomarańczowy | Brak komentarzy

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania.

Występowanie

Siedlisko: murawy naskalne, najczęściej na wapieniach, w piętrze kosówki i halnym do 2120mnpm
Występowanie: góry środkowej Europy, Krym, Kaukaz, w Polsce w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier platanolistny

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień | Brak komentarzy

Łacińska nazwa rodzaju jaskrów (łac. ranunculus) pochodzi od słowa rana = żaba, co wiąże się oczywiście z upodobaniem jaskrów do podmokłych terenów. Podobnie jak wiele innych gatunków jaskrów, jaskier platanolistny zawiera trujące alkaloidy.

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: obrzeża lasów i zarośli, wilgotne łąki, brzegi potoków, od pogórzy po hale
Występowanie: góry środkowej Europy i Skandynawii, w Polsce we wszystkich pasmach górskich

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier ostry

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Lipiec, Maj, Żółty i pomarańczowy | Brak komentarzy

Jeden z najbardziej trujących jaskrów rosnących w Polsce. Jaskry zawierają trującą protoanemoninę, działającą na układ nerwowy. Dlatego bydło unika jaskrów na pastwiskach. W sianie są nieszkodliwe – protoanemonina rozkłada się podczas suszenia. Nadaje ona też roślinie charakterystyczny ostry smak – stąd nazwa. Gatunek zmienny – znanych jest ok. 15 odmian i podgatunków. Wywar z liści był w ludowej medycynie używany przeciw wypryskom skórnym, stąd może ludowa nazwa „pryszczeniec”.

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: łąki, zarośla, pastwiska, brzegi dróg, pospolity chwast
Występowanie: gatunek kosmopolityczny (w Ameryce prawdopodobnie zawleczony)

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier lodnikowy

  | Atlas Roślin, Biały, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień | Brak komentarzy

Zarówno polska jak i łacińska nazwa (łac. ranunculus glacialisglacies = lód) nawiązuje do wysokogórskiego i arktycznego występowania rośliny. Podobnie jak wiele innych gatunków jaskrów zawiera trujące alkaloidy.

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: skały, piargi, unika wapieni, od pietra kosówki po turnie
Występowanie: Pireneje, Alpy, Karpaty, arktyczne obszary Europy i Ameryki Północnej, Polsce jedynie w Tatrach

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier kosmaty

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Lipiec, Maj, Obowiązująca, Żółty i pomarańczowy | Brak komentarzy

Część gatunków jaskrów, w tym kilka rosnących w Polsce, zawiera trujące alkaloidy, m.in. jaskier kosmaty. Zarówno polska jak i łacińska nazwa (ranunculus lanuginosuslanugo = mech, zarost) wiąże się z charakterystycznym „owłosieniem” liści i łodygi.

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: łęgi, wilgotne lasy liściaste i mieszane
Występowanie: środkowa Europa

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier górski

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień, Żółty i pomarańczowy | Brak komentarzy

Blisko spokrewniony z rosnącym w Alpach Ranunculus montanus, na co wskazuje łacińska nazwa (łac. Ranunculus pseudomontanus).

Występowanie

Siedlisko: piargi, żwirki, murawy, wyleżyska, na granitach, głównie w piętrze halnym
Występowanie: Karpaty, góry Półwyspu Bałkańskiego, w Polsce jedynie w Tatrach

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jaskier alpejski

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Lipiec, Maj, Obowiązująca, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków jaskrów, trudnych do odróżnienia. Kojarzą się przede wszystkim z żółtymi kwiatkami, ale niektóre „wysokogórskie” jaskry rosnące w Polsce mają barwę akurat białą, w tym alpejski. Są też gatunki jaskrów, ale już nie w Polsce, kwitnące na różowo i czerwono.

Występowanie

Siedlisko: wilgotne skały, źródliska, brzegi potoków, głównie na wapieniu
Występowanie: góry południowej i środkowej Europy, w Polsce tylko w Tatrach

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Jarzmianka większa

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Lipiec, Sierpień | Brak komentarzy

Starożytnym przypominała gwiazdy, stąd jej łacińska nazwa astrantia maior (od greckich słów aster = gwiazda, antios= podobny). Jedna z ładniejszych roślin polskiej flory, czasem uprawiana jako ozdobna roślina ogrodowa. W weterynarii używana w celu zwiększenie apetytu u zwierząt.

Występowanie

Siedlisko: lasy liściaste, zarośla, do ponad 2000mnpm
Występowanie: wysokie i średnie góry środkowej i południowej Europy, Kaukaz, w Polsce na południu kraju

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym