Monthly Archives

wrzesień 2018

Jarząb pospolity (jarzębina)

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Drzewa / Krzewy / Trawy / Rośliny nienasienne, Lipiec, Obowiązująca | Brak komentarzy

Nazwa jarzębiny (łac. sorbus aucuparia) jest bardzo stara i pochodzi z języka celtyckiego (cel. sor = cierpki, gorzki owoc) lub arabskiego (arab. sorbet = rodzaj napoju). Nazwa gatunkowa związana jest również z owocami (aucuparius= łapiący ptaki). Świeże owoce zawierają trujący kwas parasorbinowy, uszkadzający nabłonek dróg moczowych, a także wywołujący biegunkę i wymioty, a rozkładający się pod wpływem niskiej lub wysokiej temperatury – dlatego owoce jarzębiny zbiera się dopiero po przymrozkach. Zawierają dużo witaminy C, działają również moczopędnie oraz stymulująco na funkcje jelit. Wyrabia się z nich dżemy, galaretki, soki i syropy, herbatki ziołowe, a w przemyśle spirytusowym wykorzystywane są do produkcji jarzębiaku. Stanowią też smaczny kąsek dla ptaków, utrzymując się na drzewie jeszcze długo po opadnięciu liści.

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: lasy, zarośla, miedze, gatunek światłolubny i pionierski, w górach po piętro kosodrzewiny
Występowanie: Europa, Azja Mniejsza, Kaukaz, Krym, Syberia

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Gwiazdnica wielkokwiatowa

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Kwiecień, Maj, Obowiązująca | Brak komentarzy

Gatunek rośliny z rodziny goździkowatych. Występuje dziko w Europie, północnej Afryce, Małej Azji i na Syberii. W Polsce gatunek pospolity.

Występowanie

Siedlisko: lasy liściaste i mieszane, chętnie na glebach nieco piaszczystych i gliniastych
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Gwiazdnica gajowa

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Lipiec, Maj, Obowiązująca, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

W Polsce występuje 9 gatunków gwiazdnic. Najbardziej rozprzestrzeniona jest gwiazdnica pospolita, będąca uciążliwym chwastem segetalnym (gatunki towarzyszące uprawom, znoszące dobrze zwykłe zabiegi rolnicze) i ruderalnym (rośliny rosnące na śmietnikach, wysypiskach, hałdach, ruinach, nasypach kolejowych). W Europie jest archeofitem czyli gatunkiem pierwotnie nie występującym w miejscowej florze, ale zawleczonym przez człowieka w czasach przedhistorycznych, konkretnie w przypadku gwiazdnicy pospolitej co najmniej w epoce brązu.

Występowanie

Siedlisko: wilgotne lasy liściaste i mieszane, o bogatym runie
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Gruszyczka (gruszkówka) jednokwiatowa

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Lipiec | Brak komentarzy

Nazywana także z łacińska monezes. Nazwa łacińska (łac. moneses uniflora) i polska pochodzi od pojedynczo wyrastającego kwiatu (gr. monos = pojedynczy, łac. uniflorus = jednokwiatowy).

Występowanie

Siedlisko: lasy iglaste, rzadziej mieszane, w górach po górną granicę lasu
Występowanie: północna i środkowa Europa, północna Azja, Ameryka Północna

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Groszek wschodniokarpacki

  | Atlas Roślin, Maj, Żółty i pomarańczowy | Brak komentarzy

Rzadko spotykana w Polsce roślina wchodniokarpacka, osiągająca w Polsce północno-zachodnią granicę swojego zasięgu geograficznego Na początku kwitnienia kwiaty są jasnożółte, ale z czasem stają się jasnobrązowe aż do brunatnych.

Występowanie

Roślina pod całkowitą ochroną
Siedlisko: lasy, łąki, zarośla
Występowanie: w Polsce w Karpatach Wschodnich oraz na niżu w południowo-wschodniej części kraju

Okres kwitnienia

 • maj

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Groszek wiosenny

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Kwiecień, Maj | Brak komentarzy

W trakcie kwitnienia kwiaty zmieniają barwę z czerwonej na brudnoniebieską. Spowodowane jest to zmianą odczynu soku komórkowego z kwaśnej w młodych kwiatach na obojętną w kwiatach starszych.

Występowanie

Siedlisko: lasy liściaste i mieszane, zarośla, do 1900mnpm
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

 • kwiecień
 • maj

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Gółka długoostrogowa

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Fioletowy, Lipiec, Maj, Sierpień | Brak komentarzy

Należy do rodziny storczykowatych. Polską nazwę zawdzięcza charakterystycznej ostrodze, dwa razy dłuższej od zalążni, w której znajduje się nektar. Takie umiejscowienie nektaru sprawia, że jest on dostępny prawie wyłącznie dla motyli ciem, posiadających długie ssawki. Do rozwoju wymaga obecności strzępek grzyba, z którym żyje w symbiozie.

Występowanie

Roślina pod całkowitą ochroną
Siedlisko: łąki, śródleśne polany, zarośla, torfowiska, skaliste zbocza, po piętro halne
Występowanie: Europa i Azja

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Goździk postrzępiony wczesny (pierzasty)

  | Atlas Roślin, Biały, Czerwiec, Lipiec | Brak komentarzy

Jest endemitem zachodniokarpackim. Swą nazwę (łac. dianthus plumarius subsp. praecox) zawdzięcza głęboko ząbkowanym, pierzastym płatkom korony kwiatowej (łac. plumarius = pierzasty).

Występowanie

Roślina pod całkowitą ochroną
Siedlisko: murawy, skały, piargi, na podłożu zasobnym w węglan wapnia, od regla dolnego po piętro kosówki, do 1800mnpm
Występowanie: wapienne pasma Karpat Zachodnich, w Polsce w Tatrach i Pieninach

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Goździk lśniący

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień | Brak komentarzy

Jest endemitem zachodniokarpackim i jednocześnie reliktem trzeciorzędu. W XIX stuleciu opisywano jego jedno stanowisko w Pieninach, ale później nie udało się go już odnaleźć.

Występowanie

Siedlisko: murawy naskalne
Występowanie: Karpaty Zachodnie (Wielka i Mała Fatra, Niżne Tatry, Orawa, Liptów, w Tatrach jedynie w grupie Siwego Wierchu)

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym