Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie
przy Oddziale Akademickim PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6a
31-010 Kraków

Adres mailowy: skpg@skpg.krakow.pl

Nr rachunku bankowego

BNP Paribas: 79 1750 0012 0000 0000 3662 4426
Dane do przelewu: Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków

Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu w godzinach 18:00-20:00 w siedzibie Koła przy ulicy Jagiellońskiej 6.
Wakacyjna przerwa: lipiec-wrzesień.