Monthly Archives

sierpień 2018

Zmarł Janusz Satora – przewodnik beskidzki, blacha SKPG numer 3

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

Ze smutkiem informujemy, iż 30 lipca 2018 zmarł Janusz Satora, przewodnik beskidzki, członek honorowy PTTK, blacha SKPG numer 3. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w poniedziałek, 13 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia.

Kolega Janusz Satora to rodowity krakowianin, urodzony w 1934 r. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w roku 1955, zakładając wówczas wraz z innymi kolegami studenckie koło PTTK na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został również jednym z pierwszych członków rodzącego się wówczas Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. W tym trudnym dla zorganizowanej działalności studenckiej czasie kolega Satora był w grupie współzałożycieli Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (1957 r.), skupiającego koła i kluby działające przy krakowskich uczelniach. Działania te w owym okresie wymagały niebywałego samozaparcia, nieugiętości i konsekwencji. W Oddziale pełnił najpierw funkcję prezesa Sądu Koleżeńskiego (1957-1961), a następnie prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (1961-1980).

W tym samym czasie Janusz Satora rozpoczął działalność na szczeblu okręgu i województwa, pełniąc funkcję członka (1973-1975), a następnie sekretarza (1975-1980) Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej w Krakowie. Od 1980 r. do likwidacji zarządów wojewódzkich w 1980 r. był również prezesem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PTTK w Krakowie.

Od roku 1985 do chwili obecnej kolega Satora, wykorzystując swoje zawodowe kompetencje adwokata, pracuje społecznie w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTTK jako przewodniczący Zespołu Małopolskiego Sądu, a od 2005 r. także jako wiceprezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Za swoją działalność otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe oraz odznaki i wyróżnienia organizacyjne PTTK, wśród których należy wymienić przede wszystkim: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz Odznakę Honorową „Za zasługi dla turystyki” i Złotą Honorową Odznakę PTTK (1976 r.). Kolega Janusz Satora znany jest w środowisku krakowskim także jako wieloletni prezes Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Krakowie oraz jako organizator wyjazdów turystycznych dla krakowskiej palestry.

Należy dodać, że Janusz Satora jest nadal aktywnym turystą, przodownikiem turystyki górskiej (od 1957 r.) i organizatorem licznych wycieczek krajoznawczych.
Janusz Satora swoją szeroką wiedzą prawniczą i bogatym doświadczeniem chętnie służy jednostkom organizacyjnym naszego Towarzystwa, tak macierzystemu oddziałowi PTTK, jak i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Tekst umieszczony na stronie SKPG Kraków za zgodę autora, prezentowanej osoby oraz redakcji „Gościńca Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, gdzie ukazał się pierwotnie (Nr 1-2 (29-30) /2009).