Zarówno polska jak i łacińska nazwa (łac. ranunculus glacialisglacies = lód) nawiązuje do wysokogórskiego i arktycznego występowania rośliny. Podobnie jak wiele innych gatunków jaskrów zawiera trujące alkaloidy.

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: skały, piargi, unika wapieni, od pietra kosówki po turnie
Występowanie: Pireneje, Alpy, Karpaty, arktyczne obszary Europy i Ameryki Północnej, Polsce jedynie w Tatrach

Okres kwitnienia

  • lipiec
  • sierpień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz