Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania.

Występowanie

Siedlisko: murawy naskalne, najczęściej na wapieniach, w piętrze kosówki i halnym do 2120mnpm
Występowanie: góry środkowej Europy, Krym, Kaukaz, w Polsce w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień

Jaskier sp. roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz