Category

Czerwiec

Wyka ptasia

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Fioletowy, Lipiec, Sierpień | Brak komentarzy

Wyki należą do uciążliwych chwastów, szczególnie upraw żyta i pszenżyta, odpornych na zacienienie i bronowanie, przez co mechaniczne ich zwalczanie jest nieskuteczne. Nasiona wyki są trudne do usunięcia ze zboża i zawierają trujące substancje, mogące powodować zatrucia zwierząt karmionych zbożem. Należą do roślin motylkowych i mogą za pomocą specjalnych brodawek pobierać azot atmosferyczny. Niektóre gatunki wyki (np. siewna) należą do roślin pastewnych.

Występowanie

Siedlisko: łąki, pola, miedze, zarośla, brzegi lasów

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wyka płotowa

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Fioletowy, Lipiec, Maj, Sierpień | Brak komentarzy

Jedna spośród ok. 200 gatunków wyki. Z tego w Polsce dziko występuje 15 gatunków. Cenna roślina pastewna ze względu na wysoką zawartość białka. Lubiana także przez mrówki często widziane na jej łodygach i liściach – na dolnej stronie przylistków w brązowych zagłębieniach miodników wydziela słodki sok.

Występowanie

Siedlisko: łąki, przydroża, zarośla, widne lasy, zręby, miedze, w górach po regiel dolny
Występowanie: prawie cała Europa, zachodnia i środkowa Azja

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wilczomlecz sosnka

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Kwiecień, Lipiec, Maj, Obowiązująca, Zielony | Brak komentarzy

Trujący sok mleczny zawiera lakton euforbon, szkodliwy dla większości zwierząt. Nie wrażliwe są jednak na tę substancję gąsienice zawisaka wilczomleczowca, dla których jest jedyną rośliną żywicielską.

Występowanie

Roślina trująca
Siedisko: ubogie murawy, suche zarośla i zbocza, przydroża, suche łąki i pastwiska
Występowanie: środkowa i południowa Europa, Syberia, zawleczony w Ameryce Północnej

Okres kwitnienia

 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wilczomlecz migdałolistny

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Maj, Obowiązująca, Zielony | Brak komentarzy

Łacińska nazwa (euphorbia amygdaloides) upamiętnia postać Euphorbosa, żyjącego w I w pne nadwornego lekarza mauretańskiego króla Juby II. Wilczomlecze zawierają ostry sok mleczny, zawierający u większości gatunków trujące substancje (stąd polska nazwa).

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: lasy, zwłaszcza bukowe w górach i na pogórzu

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wiesiołek dwuletni

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Żółty i pomarańczowy | Brak komentarzy

Sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej w XVIIw jako roślina jadalna, jednak cierpkie w smaku korzenie nie przyjęły się u nas jako warzywo. Wkrótce „zbiegł” z ogrodów i zdziczał. Z wiesiołka otrzymuje się olej używany do kremów, balsamów pielęgnacyjnych i pomadek do ust. Według dawnej legendy skropiona winem gałązka wiesiołka miała ułatwiać oswajanie dzikich zwierząt i stąd się wzięła jego łacińska nazwa (łac. oenothera biennis; gr. oinos = wino, ther = dzikie zwierzę). Według Teofrasta miał natomiast ułatwiać zachowanie trzeźwości.

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: nasypy kolejowe, przydroża nieużytki, miedze
Występowanie: Europa, Bliski Wschód, Ameryka Północna

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wierzbownica kosmata

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Lipiec, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

Nasiona wierzbownicy mają bardzo długi puch, nie nadający się jednak do przędzenia. Używano go natomiast do wyrobu knotów.

Występowanie

Siedlisko: brzegi cieków wodnych, rowy, ziołorośla
Występowanie: prawie cała Europa, Azja, północna Afryka, na niżu i w niższych położeniach górskich

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wierzba żyłkowana

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Drzewa / Krzewy / Trawy / Rośliny nienasienne, Lipiec, Sierpień | Brak komentarzy

Nazwę gatunkową zawdzięcza wyraźnej siatce nerwów na liściach.

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: skały, utrwalone piargi, murawy naskalne, głównie na wapieniu, od regla dolnego po piętro turniowe
Występowanie: europejskie góry, arktyczne i subarktyczne rejony Europy, Azji i Ameryki Północnej, w Polsce na Babiej Górze (jedno stanowisko) i w Tatrach

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wierzba Kitaibela

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Drzewa / Krzewy / Trawy / Rośliny nienasienne, Lipiec, Sierpień | Brak komentarzy

Jest endemitem ogólnokarpackim. Podobna do wierzby alpejskiej, występującej na wapieniach.

Występowanie

Siedlisko: skały, piarżyska, murawy wysokogórskie, głównie na granicie, w piętrze halnym i kosodrzewiny
Występowanie: wyższe pasma Karpat, w Polsce w Tatrach i na Babiej Górze

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Wierzba alpejska

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Drzewa / Krzewy / Trawy / Rośliny nienasienne, Lipiec, Maj | Brak komentarzy

Kora wszystkich wierzb zawiera wiele garbników stosowanych do garbowania skór oraz salicylan o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym – prototyp znanej na całym świecie Aspiryny (czyli kwasu acetylosalicylowego).

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: skały, murawy, na podłożu bogatym w węglan wapnia, głównie w piętrze kosówki i halnym
Występowanie: Alpy Wschodnie, Karpaty, Macedonia, w Polsce tylko w Tatrach

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym