Category

Czerwony i różowy

Rzeżusznik tatrzański

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Lipiec, Sierpień | Brak komentarzy

Jest subendemitem karpackim (tzn. główny jej zasięg obejmuje Karpaty, a w Alpach ma jedynie pojedyncze stanowiska).

Występowanie

Siedlisko: wilgotne piargi, żwirowiska, szczeliny skalne, na podłożu bezwapiennym, w piętrze halnym i turniowym
Występowanie: Karpaty (Tatry i Niżne Tatry), Alpy Wschodnie (Styria)

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Róża alpejska

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Lipiec, Maj | Brak komentarzy

„Nie ma róży bez kolców”. A jednak jest – właśnie alpejska. No może niezupełnie, ale posiada tylko nieliczne w dolnej części starszych pędów.

Występowanie

Siedlisko: widne lasy reglowe, zarośla kosówki, do 1750mnpm
Występowanie: góry środkowej i południowej Europy, w Polsce przebiega północna granica zasięgu

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Rozchodnik karpacki

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień | Brak komentarzy

W Tatrach i Pieninach na liściach i łodygach rozchodnika od maja do czerwca można zaobserwować czarno-białe z pomarańczowymi plamami gąsienice bardzo rzadkiego motyla niepylaka apollo. Poza rozchodnikiem czasami „chwytają się” jeszcze za rojniki, ale niechętnie.

Występowanie

Siedlisko: lasy, zarośla, nad potokami, zacienione skały, od regla dolnego po piętro kosówki
Występowanie: góry środkowej i zachodniej Europy

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Rojnik górski

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień | Brak komentarzy

Rojnik ma gruboszowate liście i łodygę wypełnione silnie rozrośniętą tkanką miękiszową, mogącą magazynować duże ilości wody. Dzięki temu może znosić długą suszę. Stąd jego łacińska nazwa (semprevivum montanum) znacząca „wiecznie żywy” (semper = zawsze, vivum = żywy). Według wierzeń ludowych rojnik chroni przed piorunami, dlatego do dziś sadzi się go na dachach i murach alpejskich wiosek.

Występowanie

Roślina pod całkowitą ochroną
Siedlisko: skały, piargi, kamieniste zbocza, głównie na granitach i kwarcytach w piętrze halnym
Występowanie: Pireneje, Alpy, Korsyka, Karpaty, w Polsce w Tatrach, Bieszczadach i na Babiej Górze

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Rdest wężownik

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Lipiec, Obowiązująca, Sierpień | Brak komentarzy

Kłącze rdestu przypomina nieco węża lub żmije co dało początek nazwie rośliny. Ponadto niegdyś rdest był składnikiem odtrutek przeciw ukąszeniom węży (zgodnie z zasadą, że kształt rośliny wskazuje jej zastosowanie). Rdest wężownik jest jedyną rośliną żywicielską dla gąsienic motyla czerwończyka fioletka (pod ochroną) z rodziny modraszków.

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: łąki, zarośla
Występowanie: Eurazja, Alaska

Okres kwitnienia

 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Powój polny

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Lipiec, Maj, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

Uciążliwy chwast segetalny (związany z uprawami) i ruderalny (związany z nieużytkami). Giętka, wijąca się łodyga owija się wokół podpór (płotów, innych roślin) – stąd łacińska nazwa powoju (łac. convonvulus arvensis; łac. convolvo = obwijam, wiążę). Liście i kwiaty zawierają garbniki oraz trujące glikozydy, wykorzystywane dawniej w medycynie ludowej do mycia włosów, leczenia ran i zaparć, a obecnie w homeopatii w mieszankach o działaniu przeczyszczającym. Pewne gatunki powoju rosnące w Mexyku zawierają alkaloidy sporyszu, podobne w działaniu do kwasu lizerginowego (czyli LSD). Nasiona tych roślin stosowane były przez indiańskich szamanów do rytuałów, wywołując u nich barwne halucynacje.

Występowanie

Roślina lecznicza, trująca
Siedlisko: pola, ogrody, przydroża, płoty, zarośla, w górach po regiel dolny
Występowanie: roślina kosmopolityczna (z wyjątkiem tropików i Australii)

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Podbiałek alpejski

  | Atlas Roślin, Czerwiec, Czerwony i różowy, Lipiec, Maj | Brak komentarzy

Polska nazwa nawiązuje do podobieństwa liści podbiałku do liści podbiału pospolitego, od którego różnią się brakiem „filcu” na spodniej stronie. Zapylany przez ćmy.

Występowanie

Siedlisko: lasy, przeważnie iglaste, zarośla kosówki, zarośla, traworośla, od regla dolnego po piętro turniowe
Występowanie: góry środkowej i południowej Europy

Okres kwitnienia

 • maj
 • czerwiec
 • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Ostrożeń lancetowaty

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Lipiec, Sierpień | Brak komentarzy

Gatunek wieloletniej rośliny zielnej należący do rodziny astrowatych. Gatunek kosmopolityczny, szeroko rozprzestrzeniony na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą) i na wielu wyspach. W Polsce bardzo pospolity.

Występowanie

Siedlisko: zręby, zarośla nadrzeczne, skraje lasów, pastwiska, miejsca ruderalne, po regiel dolny
Występowanie: cała Europa

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Ostrożeń błotny

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Lipiec, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

Gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Występuje w całej Europie oraz na Syberii Zachodniej i Wschodniej, rozprzestrzenił się także gdzieniegdzie poza tymi obszarami swojego rodzimego występowania. W Polsce gatunek pospolity, zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich.

Występowanie

Siedlisko: mokre łąki, torfowiska, olszyny, łęgi, brzegi potoków, źródliska, do 1700mnpm
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Oset siny

  | Atlas Roślin, Czerwony i różowy, Lipiec, Sierpień, Wrzesień | Brak komentarzy

Łacińska (łac. carduus glaucus) i polska nazwa nawiązuje do sinozielonej barwy liści (łac. glaucus = niebieskawy). Osty są bardzo podobne do ostrożni, od których można je odróżnić z łatwością po puchu owocowym: u ostrożni włoski puchu są pierzasto rozgałęzione, podczas gdy u ostów są nie rozgałęzione. Ta kłująca i nieprzyjazna roślina jest wysławiana w szkockich legendach. W czasach gdy Szkoci toczyli jeszcze rozliczne boje z Anglikami, pewnej nocy, gdy szkoccy wojownicy spali gdzieś w krzakach z dala od swych domostw, Anglicy skradali się po cichu by ich napaść i zgładzić. W ciemnościach nocy nie dostrzegli jednak, że przyszło im przedzierać się przez osty i pokłuci przez nie dotkliwie zaczęli krzyczeć z bólu. To obudziło oczywiście Szkotów, którzy dzięki temu uniknęli śmierci. Na pamiątkę tego zdarzenia umieszczono rysunek ostu na rewersie funta. Mniej sympatycznie zapewne kojarzył się naszym prarodzicom, gdy po wypędzeniu z Raju Bóg przeklął ziemię, by tylko „cierń i oset rodziła” (Księga Rodzaju 17-19). Dobrze, że się to przekleństwo nie spełniło…

Występowanie

Siedlisko: naskalne murawy, na podłożu wapiennym, od regla dolnego po piętro halne
Występowanie: góry środkowej i południowej Europy, w Polsce tylko w Pieninach i Tatrach

Okres kwitnienia

 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym