Gatunek wieloletniej rośliny zielnej należący do rodziny astrowatych. Gatunek kosmopolityczny, szeroko rozprzestrzeniony na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą) i na wielu wyspach. W Polsce bardzo pospolity.

Występowanie

Siedlisko: zręby, zarośla nadrzeczne, skraje lasów, pastwiska, miejsca ruderalne, po regiel dolny
Występowanie: cała Europa

Okres kwitnienia

  • lipiec
  • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz