Category

Z życia Koła

Świąteczne życzenia od Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,

pragniemy przekazać Wam życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2019.

Życzymy wiele radości ze spotkania ludzi dobrej woli przy świątecznym stole w zdrowiu i wszelkim dostatku.

Na nadchodzący rok 2019 życzymy zaś wszelkiej pomyślności, wielu dobrych chwil w górach i bezpiecznych powrotów. Powodzenia w realizacji wszystkich obranych celów.

Pozdrawiamy serdecznie!
Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie

Wigilia Kołowa 2018

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

Zapraszamy Was na Kołową Wigilię SKPG i AKPT, która w tym roku odbędzie się 19 grudnia (środa) o godzinie 18, na Jagiellońskiej 6, w sali nr 6. Będzie to okazja do tradycyjnego połamania się chlebem, złożenia sobie życzeń i spotkania w trochę bardziej uroczystym, już świątecznym, nastroju. Zachęcamy do pochwalenia się swoimi umiejętnościami kulinarnymi i przyniesienia własnych wypieków i innych wyrobów. Do zobaczenia!

Walne Zebranie SKPG 2018

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

17 grudnia 2018r. odbędzie się Walne Zebranie SKPG. Spotkamy się w bibliotece (II piętro) na Jagiellońskiej 6 o godzinie 18.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SKPG Kraków i przywitanie zebranych przez Prezesa SKPG;
2. Stwierdzenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zebrania;
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
6. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu SKPG Kraków;
7. Odczytanie Sprawozdania Skarbnika SKPG Kraków;
8. Odczytanie Sprawozdania z działalności Komisji Szkoleniowej SKPG Kraków;
9. Odczytanie Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej SKPG Kraków oraz ocena pracy Zarządu SKPG Kraków;
10. Informacja Komisji Skrutacyjnej o ilości wydanych kart do głosowania;
11. Dyskusja nad Sprawozdaniami;
12. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Prezesa;
13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących Członków Zarządu;
14. Podziękowania i nagrody;
15. Głosowanie nad wnioskami zawartymi w Sprawozdaniach;
16. Wybory Prezesa SKPG, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie;
17. Dyskusja programowa nad kierunkami działalności Koła;
18. Expose Prezesa SKPG;
19. Zakończenie obrad.

Przypominam również o opłaceniu składki członkowskiej SKPG na 2018 rok oraz posiadaniu opłaconej składki PTTK za rok 2017 lub 2018.

Do zobaczenia!

Zmarł Janusz Satora – przewodnik beskidzki, blacha SKPG numer 3

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

Ze smutkiem informujemy, iż 30 lipca 2018 zmarł Janusz Satora, przewodnik beskidzki, członek honorowy PTTK, blacha SKPG numer 3. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w poniedziałek, 13 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia.

Kolega Janusz Satora to rodowity krakowianin, urodzony w 1934 r. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w roku 1955, zakładając wówczas wraz z innymi kolegami studenckie koło PTTK na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został również jednym z pierwszych członków rodzącego się wówczas Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. W tym trudnym dla zorganizowanej działalności studenckiej czasie kolega Satora był w grupie współzałożycieli Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (1957 r.), skupiającego koła i kluby działające przy krakowskich uczelniach. Działania te w owym okresie wymagały niebywałego samozaparcia, nieugiętości i konsekwencji. W Oddziale pełnił najpierw funkcję prezesa Sądu Koleżeńskiego (1957-1961), a następnie prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (1961-1980).

W tym samym czasie Janusz Satora rozpoczął działalność na szczeblu okręgu i województwa, pełniąc funkcję członka (1973-1975), a następnie sekretarza (1975-1980) Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej w Krakowie. Od 1980 r. do likwidacji zarządów wojewódzkich w 1980 r. był również prezesem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PTTK w Krakowie.

Od roku 1985 do chwili obecnej kolega Satora, wykorzystując swoje zawodowe kompetencje adwokata, pracuje społecznie w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTTK jako przewodniczący Zespołu Małopolskiego Sądu, a od 2005 r. także jako wiceprezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Za swoją działalność otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe oraz odznaki i wyróżnienia organizacyjne PTTK, wśród których należy wymienić przede wszystkim: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki” oraz Odznakę Honorową „Za zasługi dla turystyki” i Złotą Honorową Odznakę PTTK (1976 r.). Kolega Janusz Satora znany jest w środowisku krakowskim także jako wieloletni prezes Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Krakowie oraz jako organizator wyjazdów turystycznych dla krakowskiej palestry.

Należy dodać, że Janusz Satora jest nadal aktywnym turystą, przodownikiem turystyki górskiej (od 1957 r.) i organizatorem licznych wycieczek krajoznawczych.
Janusz Satora swoją szeroką wiedzą prawniczą i bogatym doświadczeniem chętnie służy jednostkom organizacyjnym naszego Towarzystwa, tak macierzystemu oddziałowi PTTK, jak i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Tekst umieszczony na stronie SKPG Kraków za zgodę autora, prezentowanej osoby oraz redakcji „Gościńca Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, gdzie ukazał się pierwotnie (Nr 1-2 (29-30) /2009).

Zapraszamy na bazy namiotowe! Gorc, Lubań, Radocyna

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

Już połowa czerwca – za chwilę rozpocznie się kolejny sezon baz namiotowych! Jak zawsze czekają na Was liczne atrakcje: Gorc świętuje 50 lat! Zapraszamy na Lubań, Gorc i do Radocyny!

  • Gorc zaprasza od 24 czerwca, a w weekend 14-15 lipca świętuje 50. urodziny, informacje:  FB i strona
  • Lubań startuje także 24 czerwca, a na Dzień NaLeśnika zaprasza 4. sierpnia; informacje: FB i strona
  • Radocyna rusza w weekend 22-24 czerwca, wszystkie informacje na FB i stronie

Wojtek Stankiewicz „Zasłużony dla SKPG”

  | Z życia Koła | Brak komentarzy

We wtorek, 8 maja 2018 r., Agata Hanula wręczyła Wojciechowi Stankiewiczowi (blacha SKPG nr I, członek honorowy PTTK) odznakę „Zasłużony dla SKPG”. Serdecznie gratulujemy – dziękujemy za pracę i serce włożone w działanie Koła :).

Przyznane na wniosek Kapituły Odznaki wyróżnienie jednogłośnie zatwierdzili Członkowie Zarządu SKPG (Uchwała nr 43/2015) w dniu 28 października 2015 r.