Pierwiosnek (pierwiosnka) omączony

Pochodzi z Azji, skąd przywędrował do Europy w okresie lodowcowym. Na nizinach występuje jedynie na torfowiskach niskich, ale w górach w miarę wysokości zależność jego występowania od wilgotności jest coraz mniejsza i można go spotkać nawet na wysuszonych wiatrem szczytach.

Występowanie

Siedlisko: bagniste łąki, wilgotne hale, torfowiska niskie, źródliska, na podłożu wapiennym, do 2500mnpm
Występowanie: w Polsce bardzo rzadko na północy kraju, Śląsku Cieszyńskim, w górach ma jedyne stanowisko w Jaworkach koło Szczawnicy

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec
  • lipiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz