Przez górali zwana „kamienną różą”. W symbolice chrześcijańskiej skalnica przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego. Łacińska nazwa skalnic (saxifraga) nawiązuje do skalistych miejsc, na których rosną (łac. saxum= skała, frangere = łamać).

Występowanie

Roślina pod całkowitą ochroną
Siedlisko: skały, piargi, żwirki, luźne murawy naskalne, najczęściej na podłożu wapiennym
Występowanie: góry Europy, Kaukaz, Azja Mniejsza, Ameryka Północna

Okres kwitnienia

  • czerwiec
  • lipiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz