Przytulinka (przytulia) krzyżowa

Długo zaliczana do rodzaju przytulia z uwagi na zawartość asperuliny, glikozydu zbliżonego w budowie do aukubiny (zawartej w przytulii) oraz z uwagi na zbliżoną budowę kwiatów. Poza aperuliną zawiera glikozyd kumarynowy kruciatynę oraz rutynę. Łacińska nazwa rodzajowa (łac. cruciata laevipes) nawiązuje do charakterystycznego układu liści na krzyż (łac. crux = krzyż).

Występowanie

Siedlisko: widne lasy, zarośla, brzegi lasów
Występowanie: Europa, Azja, z wyjątkiem północy, w Polsce w górach, na pogórzu i południowo-zachodniej części niżu

Okres kwitnienia

  • kwiecień
  • maj
  • czerwiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz