Na niektórych łąkach stanowi dominujący gatunek i stąd taki typ łąki nazywamy „łąką pełnikową”. Najpiękniejsze takie łąki znajdują się na Pomorzu w okolicach Bobolic. Z pełników słynie także Ziemia Kłodzka. Przed II Wojną Światową był symbolem Hrabstwa Kłodzkiego i zwany był tam „kłodzką różą”. Góralom kształt kwiatów pełnika posłużył jako motyw dekoracyjny, głównie przy hafcie na serdakach. W gwarze góralskiej określany jest jako górska róża lub leluja. Jest reliktem trzeciorzędu.

Występowanie

Roślina trująca, pod całkowitą ochroną
Siedlisko: wilgotne łąki, najczęściej trzęślicowe, ziołorośla, żyzne torfowiska źródliskowe, w pobliżu cieków wodnych
Występowanie: umiarkowane strefy klimatyczne

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz