Kuzyn powszechnie rosnących jaskrów i podobnie do nich trujący. Nazwę swą (łac. trollius altissimus) zawdzięcza koronie kwiatów przypominającej nieco nierozkwitnięte kwiaty róży (łac. trulla, trulleum = okrągłe, kuliste naczynie). Ludy skandynawskie natomiast wywodzą nazwę od troli – złośliwych, nocnych skrzatów o jednym oku. Zaskoczone przez słońce pękają lub kamienieją. Być może stąd wzięła się polska ludowa nazwa pełnika „wole oko”.

Występowanie

Roślina trująca, pod całkowitą ochroną
Siedlisko: ziołorośla, traworośla, zarośnięte wilgotne piargi, wilgotne murawy, w piętrze halnym, rzadziej kosówki
Występowanie: Alpy Wschodnie, Sudety, Rudawy, Karpaty, Góry Dynarskie, w Polsce w Sudetach, Tatrach i Bieszczadach

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz