Zarówno polska jak i łacińska nazwa (łac. digitalis grandiflora) pochodzi od kształtu kwiatów przypominających naparstek (łac. digitalis = naparstek). Podobnie jak inne gatunki naparstnic zawiera silnie trujące glikozydy nasercowe, używane do produkcji leków.

Występowanie

Roślina lecznicza, trująca, pod częściową ochroną
Siedlisko: zręby, brzegi lasów i zarośli, kamieniste zbocza, po piętro kosówki
Występowanie: Europa, Azja Mniejsza, Syberia

Okres kwitnienia

  • czerwiec
  • lipiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz