Zwana także lanuszką. Jest rośliną silnie trującą i jednocześnie leczniczą – zawiera glikozydy nasercowe, słabo wchłanialne z przewodu pokarmowego, stosowane do dziś w medycynie klasycznej w łagodnych postaciach niewydolności serca. Często uprawiana jako roślina ozdobna. Łacińska nazwa lilium convallium = lilia z doliny (łac. convallis = dolina) wymieniana jest już w XVw. Ponieważ konwalię mylono z lilią biała, Linneusz wprowadził dla niej nazwę convallaria maialis, nawiązując jednocześnie do okresu kwitnienia (łac. maius = maj).

Występowanie

Roślina lecznicza, trująca, pod częściową ochroną
Siedlisko: widne lasy liściaste, murawy górskie, wapieniolubna
Występowanie: prawie cała Europa, umiarkowane strefy Azji, Japonia, Ameryka Północna

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz