Jastrzębce obejmują ok. 600-800 gatunków, bardzo zmiennych i trudnych w klasyfikacji – stąd duża rozbieżność w ich liczbie. Zarówno polska jak i łacińska nazwa (łac. hieracium pilosella) nawiązuje do „owłosienia” liści (ła. pilosus = owłosiony). Nazwa rodzajowa pochodzi od greckiego słowa hieraks = jastrząb, sokół. Wg legendy mleczny sok z jastrzębca miał dawać tym ptakom dobry wzrok. Jastrzębiec kosmaczek jest roślina leczniczą i w medycynie ludowej stosowany był w chorobach żołądka i jelit.

Występowanie

Roślina lecznicza
Siedlisko: suche łąki i murawy, widne bory sosnowe, skały, tereny piaszczyste, do 3000mnpm
Występowanie: Europa, Kaukaz, północno-zachodnia Azja i Azja Mniejsza

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz