W Polsce występuje 9 gatunków gwiazdnic. Najbardziej rozprzestrzeniona jest gwiazdnica pospolita, będąca uciążliwym chwastem segetalnym (gatunki towarzyszące uprawom, znoszące dobrze zwykłe zabiegi rolnicze) i ruderalnym (rośliny rosnące na śmietnikach, wysypiskach, hałdach, ruinach, nasypach kolejowych). W Europie jest archeofitem czyli gatunkiem pierwotnie nie występującym w miejscowej florze, ale zawleczonym przez człowieka w czasach przedhistorycznych, konkretnie w przypadku gwiazdnicy pospolitej co najmniej w epoce brązu.

Występowanie

Siedlisko: wilgotne lasy liściaste i mieszane, o bogatym runie
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień

Roślina obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz