Łacińską nazwę (łac. impatiens noli-tangere) zawdzięcza owocom pękającym gwałtownie, nawet przy najdrobniejszym dotknięciu, dzięki czemu potrafi rozrzucić nasiona nawet na odległość 3 metrów: noli me tangere(słowa wypowiedziane przez Chrystusa do Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu J 20:17) oznacza dosłownie „nie dotykaj mnie”, a łac. impatiens = niecierpliwy. Jest rodzimym europejskim gatunkiem niecierpka, wypieranym powoli przez zawleczonego z Azji niecierpka drobnokwiatowego.

Występowanie

Roślina trująca
Siedlisko: wilgotne lasy liściaste i iglaste, łęgi, brzegi strumieni, po regiel górny
Występowanie: prawie cała Europa

Okres kwitnienia

  • lipiec
  • sierpień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz