Wybitnie ciepłolubny gatunek południowo-europejski. Na Jurze jest reliktem roślin stepowych, w Pieninach wchodzi w skład muraw kserotermicznych.

Występowanie

Roślina chroniona
Siedlisko: ciepłe i suche zbocza, brzegi piarżysk (murawy kserotermiczne)
Występowanie: w Polsce jedynie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Pieninach

Okres kwitnienia

  • czerwiec
  • lipiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz