Zwany także kozim zielem z tej przyczyny, że jest jednym z ulubionych dań kozic. Stąd też wzięła się wiara, że zapobiega zawrotom głowy nad przepaściami (zarówno u kozic jak i ludzi). Łacińska nazwa gatunku (łac. doronicum clusii) pochodzi od nazwiska francuskiego botanika i lekarza Charlesa de Lecluse, zwanego Clusiusem (tego samego, któremu zawdzięcza swą łacińską nazwę goryczka krótkołodygowa). W Polsce przebiega północna granica zasięgu tego gatunku.

Występowanie

Siedlisko: wysokogórskie murawy, na podłożu bezwapiennym, od piętra kosówki po turniowe
Występowanie: Pireneje, Alpy, Karpaty, w Polsce tylko w Tatarach

Okres kwitnienia

  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz