Współpraca ze Studenckim Kołem Przewodników Górskich w Krakowie