Władze Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie

Zarząd SKPG Kraków

Prezeska

Magdalena Hajduk

Wiceprezes

Marek Węglarz

Skarbniczka

Monika Mielnikiewicz

Sekretarz

Grzegorz Suder

Członek

Adrian Dudziak

Członek

Karol Lasończyk

Członkini

Ewa Sieteska

Członek

Konrad Trojan

Członkini

Sylwia Tumiłowicz

Członkini

Teresa Wolano

Członkini

Małgorzata Worytkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA SKPG KRAKÓW

Przewodniczący

Sebastian Wypych

Członek

Paweł Ciaptacz

Członkini

Natalia Figiel

Członek

Paweł Suder

Członek

Bartłomiej Rogoż

KOMISJA SZKOLENIOWA SKPG KRAKÓW

Przewodnicząca

Nikoletta Kula

Członek

Michał Biel

Członkini

Weronika Ciągała

Członkini

Katarzyna Górecka

Członkini, kierowniczka kursu 2021-2022

Magdalena Hajduk

Członkini

Anna Kryszczak

Członek

Krzysztof Magnowski

Członkini

Sylwia Smela

Członek, kierownik kursu 2022-2024

Marek Węglarz

FUNKCJE POMOCNICZE SKPG KRAKÓW

Wydawnictwa

Leszek Ogórek

Galeria SKPG

Michał Biel

Dystrybucja wydawnictw kołowych

Adrian Dudziak

Opieka nad stroną www

Anna Antolak, Sylwia Smela

Konkurs Całoroczny SKPG Kraków

Anna Antolak, Rafał Górzanowski, Monika Mielnikiewicz

Newsletter, gablota kołowa ul. Jagiellońska, organizacja slajdowisk kołowych

Adrian Dudziak, Michał Biel, Paulina Kubaj,

Osoba odpowiedzialna za rzutnik kołowy

Natalia Figiel

REDAKCJA BESKIDNIKA

Naczelny

Sebastian Wypych