Władze Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie

Zarząd SKPG Kraków

Prezes

Konrad Trojan

Wiceprezes

Patryk Smółka

Skarbniczka

Monika Mielnikiewicz

Sekretarz

Kinga Turlej

Członkini, koordynatorka mediów społecznościowych

Kinga Delimata

Członek

Piotr Markowicz

Członkini, koordynatorka wydarzeń wewnętrznych

Katarzyna Okaz

Członkini, koordynatorka wydarzeń zewnętrznych

Marlena Smarduch

Członek

Marek Węglarz

KOMISJA REWIZYJNA SKPG KRAKÓW

Przewodniczący

Sebastian Wypych

Członek

Paweł Ciaptacz

Członkini

Natalia Figiel

Członek

Paweł Suder

Członek

Bartłomiej Rogoż

KOMISJA SZKOLENIOWA SKPG KRAKÓW

Przewodnicząca

Weronika Ciągała

Członek

Adrian Dudziak

Członkini

Magdalena Hajduk

Członek

Paweł Krzaklewski

Członek

Krzysztof Magnowski

Członek, kierownik kursu 2023-2025

Piotr Markowicz

Członkini

Sylwia Smela

Członkini

Sylwia Tumiłowicz

Członek, kierownik kursu 2022-2024

Marek Węglarz

FUNKCJE POMOCNICZE SKPG KRAKÓW

Wydawnictwa

Leszek Ogórek

Galeria SKPG

Michał Biel

Dystrybucja wydawnictw kołowych

Adrian Dudziak

Opieka nad stroną www

Anna Antolak, Sylwia Smela

Konkurs Całoroczny SKPG Kraków

Anna Antolak, Anna Cwynar, Jakub Dudzik, Monika Mielnikiewicz, Waldemar Szczepańczyk

Newsletter

Konrad Trojan

Organizacja slajdowisk kołowych

Michał Biel, Paulina Kubaj

Osoba odpowiedzialna za rzutnik kołowy

Natalia Figiel

REDAKCJA BESKIDNIKA

Naczelny

Sebastian Wypych