Konkurs Całoroczny 2008

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs SKPG nie jest konkursem wiedzy o Karpatach, nie jest konkursem wiedzy o górach, nie jest też konkursem wiedzy krajoznawczej. Jest po prostu konkursem SKPG. Pytania wymyślamy takie, jakie chcemy. To, że większość z nich dotyczy gór, a prawie wszystkie szeroko pojętego krajoznawstwa jest spowodowane jedynie tym, że góry to nasze główne hobby. Nie gwarantujemy, że na przykład 90% pytań będzie dotyczyło tematyki karpackiej, chociaż pewnie tak będzie.
 2. W końcowej klasyfikacji konkursu każde miejsce premiowane nagrodą powinno być zajmowane przez dokładnie jedną osobę. Jeżeli po ostatnim pytaniu co najmniej dwie osoby będą miały tyle samo punktów i będą zajmować wyróżnione miejsce, zostanie rozegrana pomiędzy nimi dogrywka na zasadach określonych przez Organizatorów, która będzie trwała do czasu ustalenia ostatecznej kolejności. W przypadku, gdy jedna z osób mających wziąć udział w dogrywce zrezygnuje z niej, zostaje ona automatycznie sklasyfikowana na niższym miejscu. Jeżeli wszystkie osoby odmówią udziału w dogrywce, to zostają sklasyfikowane automatycznie na pierwszej pozycji dopuszczającej zajmowanie miejsca ex aequo i, co z tego wynika, nie otrzymają żadnych nagród.
 3. Punktacja: Za właściwą odpowiedź na pytanie Uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za odpowiedź niewłaściwą otrzymuje zero punktów. Za odpowiedź niepełną Uczestnik nie otrzymuje punktu. Jeżeli pytanie składa się z kilku niezależnych części, Organizatorzy mogą ogłosić, że do zdobycia jest jeden punkt lub ułamek punktu za każdą część pytania. W przypadku, gdy już po opublikowaniu pytania okaże się, że jego treść jest niejasna lub niejednoznaczna, Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu ułamka punktu za odpowiedź częściowo poprawną.
 4. Oprócz nagród zasadniczych, przyznawanych na zakończenie, Organizatorzy mogą zdecydować o przyznawaniu nagród specjalnych w trakcie trwania Konkursu według zasad ogłoszonych na początku danej edycji. W tym przypadku opisane powyżej zasady ustalania kolejności nie obowiązują – gdy kilka osób kwalifikuje się do uzyskania nagrody, zostanie ona przyznana tylko jednej z nich w drodze losowania przeprowadzonego przez Organizatorów.
 5. O wszystkich kwestiach nie objętych powyższym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.
 6. Nagrody:
  1. Za zdobycie pierwszego miejsca nagrodą będzie duży plecak wyprawowy Pajak Atacama I. Nagrody za miejsca drugie i trzecie zostaną ogłoszone wkrótce.Nagrody główne ufundowane zostały przez grappa.pl
  2. Nagrody specjalne. Przewiduje się nagrody za zdobycie największej ilości punktów w okresie:
   • od początku Konkursu do końca kwietnia (runda wiosenna),
   • od początku maja do końca sierpnia (runda letnia),
   • od początku września do końca Konkursu (runda jesienna),

   Nagrody za poszczególne etapy (najprawdopodobniej drobne wydawnictwa o treści krajoznawczej lub zestawy map) zostaną ogłoszone wkrótce. Zgodnie z punktem 4. regulaminu, w przypadku uzyskania w danym etapie tej samej liczby punktów przez kilka osób, nagroda trafi do jednej spośród nich w drodze losowania.

Klasyfikacja konkursu po 23 pytaniach:

Imię i nazwisko Punktacja
 1. Wojciech Pawlus 20 pkt.
Rafał Górzanowski 20 pkt.
Hadrian Jakóbczak 20 pkt.
 4. Mateusz Glista 17 pkt.
 5. Kicanka & Robin 16 pkt.
Kasia Rydel 16 pkt.
 7. Anna Idziak 15 pkt.
 8. Aga Krupnik 11 pkt.
 9. Krzysztof Chmiel 9 pkt.
 10. Sebastian Krajewski 8 pkt.
 11. Paweł Miśkowiec 7 pkt.
 12. Bernadetta Zawilińska 6 pkt.
 13. Paweł Kula 5 pkt.
Sebastian Wypych 5 pkt.
 15. Marysia Prokop 4 pkt.
Anna Resiak 4 pkt.
Michał Huczyński 4 pkt.
 18. Bartek Janusz 3 pkt.
 19. Łukasz Potępa 2 pkt.
Kasia Bieroń 2 pkt.
Tomasz Olejarczuk 2 pkt.
Karolina Słoboda 2 pkt.
Natalia Janczak 2 pkt.
Grzegorz Korczak 2 pkt.
 25. Łukasz Kania 1 pkt.
Piotr Sm 1 pkt.
Maciej Gadomski 1 pkt.
Magda Kołodziejczyk 1 pkt.
Piotr Wieczorek 1 pkt.
Andrzej Rybski 1 pkt.
Robin & Kicanka 1 pkt.
Paweł Stelmach 1 pkt.
Kamil Bandrowski 1 pkt.

Pytanie nr 1/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Co to za miejscowość?
Duża wieś w Małopolsce. Chochołów toto nie jest, ale przy głównej drodze znajduje się dobrze ponad 30 drewnianych chałup, takich, jak te na zdjęciu. Jeżeli komuś to ułatwi odpowiedź, we wsi tej znajduje się klub sportowy, posiadający między innymi drużynę piłkarską, o nazwie pochodzącej od jednej z najbardziej szanowanych na wsi profesji. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Ta miejscowość to Mokrzyska w powiecie Brzeskim. Drużyna LZS Strażak Mokrzyska.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Mateusz Glista
 2. Sebastian Wypych
 3. Kicanka & Robin
 4. Kasia Rydel
 5. Wojciech Pawlus
 6. Hadrian Jakóbczak
 7. Piotr Wieczorek
 8. Rafał Górzanowski
 9. Anna Idziak
 10. Paweł Stelmach
 11. Michał Huczyński

Pytanie nr 2/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Co to za skały przedstawione na zdjęciach? Gdzie zostały te zdjęcia zrobione? (jedno zostało zrobione tuż obok drugiego) Podpowiedź: jest to na terenie Karpat, w kraju, który po 1.V 2004 znajdował się poza granicą Unii Europejskiej. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Skały – to sól, wychodząca na powierzchnię w miejscowści Sołotwino na Ukrainie. Osoby, które jako miejsce zrobienia zdjęć wskazały Rumunię (Slanic, płaskowyż Meledic) (kto powiedział, że obecnie kraj wskazany w pytaniu znajduje się w granicach Unii Europejskiej? 😉 ) otrzymują po 0,5 punktu.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Kasia Rydel
 2. Robin & Kicanka

Pytanie nr 3/2008 z dnia 4 maja 2008 r.

Gdzie najbliżej Przełęczy Użockiej (licząc w linii prostej) znajduje się zachowany oryginalny słupek graniczny z orzełkiem po jednej i lwem po drugiej stronie. Przykłady na poniższych zdjęciach.

Nie chodzi o podawanie odległości w kilometrach od przełęczy Użockiej, ale o podanie konkretnego punktu (szczyt, przełęcz itp.).

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Zdjęcia przedstawione w konkursie zostały zrobione na stokach góry Menczył (1008 m.n.p.m.) – pomiędzy przełęczą Bukowską a przełęczą Beskid, przy słupku granicznym numer 150.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Andrzej Rybski

Pytanie nr 4/2008 z dnia 15 maja 2008 r.

Podaj nazwę szczytu, na którym kończy się najbardziej na zachód wysunięty odcinek wododziału pomiędzy zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego, znajdujący się w całości w Polsce.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Wyjaśnienie: A myślałem, że będzie prosto: chodzi o szczyt, na którym kończy się ten odcinek. Czyli szczyt nie może znajdować się w całości na terenie Polski, bo dochodzi do niego granica. Ten szczyt to Mały Śnieżnik (1337 m n.p.m.) co można zobaczyć na poniższym obrazku.

Dalej granica idzie już grzbietem do Trójmorskiego Wierchu, a potem … potem nie ma już wododziału pomiędzy zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego. Mały Śnieżnik jest zdecydowanie bardziej na zachód niż wymieniany najczęściej Wawrzaczów Groń. To co, jeszcze łatwiejsze pytania mają być?

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski

Pytanie nr 5/2008 z dnia 25 maja 2008 r.

To chyba będzie łatwe.
Trzy karpackie miasta, które posiadają niemal identyczny herb, związany z bardzo znaczącym w czasie I Rzeczpospolitej rodem.

Podpowiedzi:

 1. Wszystkie znajdują się w obecnych granicach Polski
 2. Dwa miasta zostały lokowane (uzyskały prawa miejskie) przez przedstawiciela tego rodu będącego jednocześnie kasztelanem krakowskim, trzecie miasto odziedziczył po zmarłym bracie.
 3. Jedno z miast wzięło swoją nazwę od nazwiska tego rodu, z kolei inne miasto wzięło swoją nazwę od miejscowości, z której ten ród się wywodzi.
 4. Jedno z tych miast straciło prawa miejskie i odzyskało je dopiero w 2005 roku, co czynie je jednym z najmłodszych miast w Polsce.
 5. Jedno z tych miast było własnością Benedyktynów Tynieckich i pierwotnie nosiło nazwę Opatkowice (wówczas nie posiadało praw miejskich).

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:
Te trzy miasta to Jordanów, Zakliczyn i Dukla, związane z rodem Jordanów. Ich herby przedstawiają się następująco:

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kicanka & Robin
 5. Kasia Rydel
 6. Mateusz Glista
 7. Sebastian Wypych
 8. Anna Idziak
 9. Bernadetta Zawilińska
 10. Grzegorz Korczak
 11. Marysia Prokop
 12. Paweł Miśkowiec
 13. Łukasz Potępa
 14. Natalia Janczak
 15. Paweł Kula
 16. Sebastian Krajewski
 17. Aga Krupnik
 18. Krzysztof Chmiel
 19. Bartek Janusz
 20. Karolina Słoboda

Pytanie nr 6/2008 z dnia 25 maja 2008 r.

Jakie miasto leżące w granicach obecnej Republiki Słowackiej zawdzięcza (według miejscowej legendy) swoje bogactwo zwierzęciu, które jest symbolem jednego z polskich parków narodowych?. Miasto to znajduje się na na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:
Chodzi o Bańską Szczawnicę i GPN. Podobno jeden z mieszkańców osady znajdującej się na miejscu obecnego miasta spotkał na ścieżce salamandry, których grzbiety były przyprószone drobnymi grudkami złota i srebra; salamandry owe zaprowadziły go w miejsce, gdzie było pełno tego cennego kruszcu. I od tamtej pory zaczęto wydobycie złota i srebra, któremu miasto zawdzięczało swój rozwój w późniejszych wiekach. Do tej pory, co roku odbywają się tam Dni Salamandry. Salamandrę można również zobaczyć jako „dekorację” w wielu punktach miasta.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kicanka & Robin
 5. Kasia Rydel
 6. Mateusz Glista
 7. Sebastian Wypych
 8. Anna Idziak
 9. Bernadetta Zawilińska
 10. Grzegorz Korczak
 11. Marysia Prokop
 12. Paweł Miśkowiec
 13. Łukasz Potępa
 14. Natalia Janczak
 15. Paweł Kula
 16. Sebastian Krajewski
 17. Aga Krupnik
 18. Krzysztof Chmiel
 19. Bartek Janusz
 20. Michał Huczyński

Pytanie nr 7/2008 z dnia 15 czerwca 2008 r.

Miasto w województwie Podkarpackim, anagram jednej z przełęczy na szlaku Wielki Rogacz – Tarnów.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Anagram przełęczy Chwała Bogu znanej częściej pod nazwą Szopka jest Boguchwała. Miasto w województwie Podkarpackim, jedno z najmłodszych w Polsce, gdyż prawa miejskie odzyskało 1 stycznia 2008 roku. Wcześniej posiadała prawa miejskie w latach 1728 – 1772 A jaki piękny herb posiada 😉

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kasia Rydel
 5. Mateusz Glista
 6. Anna Idziak
 7. Michał Huczyński
 8. Sebastian Krajewski
 9. Aga Krupnik
 10. Krzysztof Chmiel
 11. Kamil Bandrowski
 12. Kasia Bieroń

Pytanie nr 8/2008 z dnia 15 czerwca 2008 r.

Przez ile gmin prowadzi najkrótsza możliwa do przejścia droga z Krakowa (Rynek Główny) na Giewont.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

I tu jak się niektórzy domyślili – niespodzianka. Najbliższy Krakowa Giewont wcale nie jest w Tatrach.

Już po pierwszym spojrzeniu na mapę widać, że najkrótsza droga na Giewont (ten w Tatrach) będzie dosyć długa, więc z całą pewnością krótsza będzie trasa na ten Giewont na Pogórzu Wielickim (koło Jawczyc) a dokładniejsza analiza mapki administracyjnej pokazuje, że trzeba przejść przez teren czterech gmin: gminy Kraków, Wieliczka, Biskupice i Gdów (na terenie tej ostatniej znajduje się ów Giewont 291 m n.p.m.).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski

Pytanie nr 9/2008 z dnia 15 czerwca 2008 r.

Na zdjęciu przedstawiony jest zamek leżący na terenie obecnej Republiki Słowackiej. I tu nasuwa nam się ciekawe pytanie. Nie chodzi o nazwę czy lokalizację tego zamku, tylko o coś bardziej ambitnego. A mianowicie: zamek ten znajdował się w posiadaniu człowieka, który był: „… dowódcą zamku Fi’akovo (węg. Fülek, niem. Fileck), żupanem Gemerskim i Peszteńskim oraz głównym kapitanem Górnych Węgier …”. Zamek na zdjęciu został mu skonfiskowany po wykryciu spisku magnatów przeciw Habsburgom, na którego czele stał właśnie ród tego pana (od jego nazwiska spisek wziął swoją nazwę). I teraz właściwe pytanie: jaki zamek w Polsce posiadała osoba, która nosiła takie same imię i nazwisko jak ta opisana powyżej (pod koniec XVI w, jemu zawdzięczamy renesansową przebudowę tego zamku – najprawdopodobniej był to dziadek opisywanego powyżej magnata węgierskiego)
Kilka podpowiedzi:

 1. Właściciel polskiego zamku był sekretarzem króla Stefana Batorego.
 2. Żona właściciela zamku słowackiego podobno było bardzo miłosierna, a na dodatek mąż ją podtruwał i ciało jej cudownie nie uległo rozkładowi, doczesna szczątki można oglądać w kościele w Tepliczce nad Wagiem.
 3. Nad miejscowością, w której znajduje się zamek, znajduje się wzgórze zwane Dzwonnicą, na którym możemy podziwiać pomnik poświęcony francuskim partyzantom walczącym w czasie SNP.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Na zdjęciu widzimy zamek Streczno nad Wagiem, którego właścicielem był od 1629 roku Franciszek Wesselényi (ten późniejszy), natomiast Franciszek Wesselényi (Ferenc Wesselini, wcześniejszy, sekretarz Stefana Batorego) był pod koniec XVI wieku właścicielem zamków w Dębnie koło Brzeska.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kasia Rydel
 5. Mateusz Glista
 6. Anna Idziak
 7. Aga Krupnik
 8. Kicanka & Robin
 9. Sebastian Wypych
 10. Paweł Miśkowiec
 11. Anna Resiak
 12. Magda Kołodziejczyk
 13. Tomasz Olejarczuk

Pytanie nr 10/2008 z dnia 15 czerwca 2008 r.

To powinno być zdecydowanie łatwiejsze 🙂 Zbliża się EURO, więc i temat pytania taki kibicowski trochę 😉 Które z przedstawionych na zdjęciach piw nie zostały wyprodukowane na terenie Karpat.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Jak same nazwy wskazują na terenie Karpat nie produkuje się piwa Karpackiego (Rakszawa koło Łańcuta) ani piwa Górskiego (Jędrzejów).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kasia Rydel
 5. Mateusz Glista
 6. Anna Idziak
 7. Kicanka & Robin
 8. Sebastian Wypych
 9. Paweł Miśkowiec
 10. Anna Resiak
 11. Michał Huczyński
 12. Sebastian Krajewski
 13. Paweł Kula
 14. Bartek Janusz
 15. Krzysztof Chmiel
 16. Karolina Słoboda
 17. Łukasz Kania

Pytanie nr 11/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

W „Potopie” znajduje się scena, kiedy to wracającego do Polski króla Jana Kazimierza spotyka patrol szwedzki, a od niechybnej zguby ratują go wyłaniający się „zza krzaków” górale. O ile można powątpiewać, czy faktycznie doszło do takiego wydarzenia, to dysponujemy przekazami, że stało się coś zupełnie przeciwnego. Otóż pewnego dnia zbójnicy grasujący w górach napadli na konwój, w którym poruszał się m.in. Jan Kazimierz wracający do Polski. Pytani brzmi: gdzie, kiedy i kto napadł na osobę polskiego monarchy?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Istnieje kilka wersji tego zdarzenia, łącznie z taką, że w ogóle do niego nie doszło. Najbardziej prawdopodobna wydaje się być ta: Napadu na oddział, w którym Jan Kazimierz wracał ze Śląska do Polski dokonano w okolicach Rabczyc, Napad miał miejsce w nocy z 26 na 27 grudnia 1655 roku, a zbójnikami dowodził słynny orawski harnaś Maciej Klinowski Jako poprawne przyjęto również odpowiedzi mniej konkretne co do miejsca (Górna Orawa) oraz daty zdarzenia (rok 1655).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kicanka & Robin
 6. Kasia Rydel
 7. Sebastian Krajewski
 8. Aga Krupnik
 9. Tomasz Olejarczuk
 10. Anna Resiak
 11. Marysia Prokop

Pytanie nr 12/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Nie trzeba być kiepskim włoskim architektem, żeby wybudować wieżę, która nie będzie „trzymać pionu”. Z podobnymi przypadkami mamy do czynienia również w Karpatach. I tu pytanie: W jakim mieście dawnych Górnych Węgier leżącym w całości w Karpatach znajduje się krzywa wieża?

Jako podpowiedź można dodać, że nazwa miasta pochodzi od zawodu, którym parali się mieszkańcy miasta przez kilka wieków od założenia.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:
Krzywa wieża, zwana też wieżą zegarową lub wagową stoi na rynku w Bańskiej Bystrzycy i stopniowo pochyla się coraz bardziej – obecnie jej odchylenie od pionu wynosi 68 cm.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kicanka & Robin
 6. Kasia Rydel
 7. Sebastian Krajewski
 8. Aga Krupnik
 9. Anna Resiak
 10. Marysia Prokop
 11. Krzysztof Chmiel

Pytanie nr 13/2008 z dnia 31 sierpnia 2008 r.

Gdzie jest najwyższy portal jaskiniowy w Karpatach? Nie najwyżej położony, tylko najwyższy.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Najwyższy portal jaskiniowy w Europie, a tym samym i w Karpatach to otwór jaskini Cetăţile Ponorului, znajdujący się w jednej z dolin płaskowyżu Padis w górach Bihor (Rumunia); otwór ten ma 74 metry wysokości.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kasia Rydel
 5. Mateusz Glista
 6. Kicanka & Robin
 7. Sebastian Krajewski
 8. Aga Krupnik
 9. Anna Idziak
 10. Krzysztof Chmiel
 11. Paweł Miśkowiec
 12. Bernadetta Zawilińska
 13. Kasia Bieroń

Pytanie nr 14/2008 z dnia 31 sierpnia 2008 r.

Nazwę jednego z karpackich miast stanowi pospolity rzeczownik. Jednak pochodzenie tej nazwy nie jest związane z owym rzeczownikiem, a jedynie z pewnym skrótem przypadkowo układającym się w wyraz. Jako podpowiedź można nadmienić, że nie chodzi tutaj o Pcim, którego nazwa, w myśl jednej z kursowych legend powstała od słów zachwyconego Kazimierza Wielkiego: „Jak tu Pięknie, Cicho IMiło” 😉

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Miastem tym jest Svit koło Popradu; po słowacku ‚svit’ znaczy tyle co ‚blask’, ale nazwa miasta to skrót od ‚Slovenské Vizkózové Továrne’, czyli ‚Słowacka Fabryka Wiskozy’ (Svit powstał jako osiedle przy zbudowanej tu w 1934 roku fabryce włókien syntetycznych).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kicanka & Robin
 6. Aga Krupnik
 7. Anna Idziak
 8. Bernadetta Zawilińska

Pytanie nr 15/2008 z dnia 30 września 2008 r.

W jednym z poprzednich pytań wspominano o piwie Steiger. A kiedy jest ciepło konsumpcji tego rodzaju wyrobów lokalnego przemysłu spożywczego dobrze dokonywać nad dającą ochłodę wodą. Wobec tego pytani brzmi następująco: w pobliżu miejscowości, w której warzone jest to piwo, znajduje się, jak można by wnioskować z nazwy, po spożyciu kilku takich piw, bardzo duży zbiornik wodny. Jakbyśmy więc podeszli do tego miejsca i zechcieli wziąć coś na pamiątkę, to jakiego rodzaju byłby to kamień? (chodzi o nazwę geologiczną)

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Odpowiedź brzmi: ryolit. A ten „zbiornik” to Kamenné more w pobliżu miejscowości Vyhne.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kicanka & Robin
 6. Paweł Miśkowiec

Pytanie nr 16/2008 z dnia 30 września 2008 r.

Gdzieś w Polsce płynie sobie rzeka, o bardzo smakowitej (choć nie dla wegetarian) nazwie. Rzeka duża nie jest, więc choć to daleko od Krakowa, jej nazwa jest zdrobnieniem. Przepływa między innymi przez miasto, znane z produktów, które dla wegetarian są jak znalazł, aczkolwiek weganie mieliby w tym temacie trochę inne zdanie ;). Żeby jeszcze sprawę ułatwić (albo zamotać) sama nazwa miasta może (choć nie musi) nasuwać skojarzenie z inną zdecydowanie mięsną potrawą, zaczynającą się na tą samą literę, co rzeka.

O jaką rzekę chodzi?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Rzeczka ta to Kiełbaska, przepływająca przez znany z produkcji serów Turek. Może jestem ograniczony, ale Turek kojarzy mi się z kebabem 😉

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Paweł Miśkowiec
 6. Kasia Rydel
 7. Anna Idziak
 8. Sebastian Krajewski
 9. Krzysztof Chmiel
 10. Aga Krupnik
 11. Paweł Kula

Pytanie nr 17/2008 z dnia 15 października 2008 r.

Jak nazywa się ulica przedstawiona na zdjęciu?

I tu garść podpowiedzi:

 1. Wg przewodnika „Słowacja. Karpackie serce Europy” wyd. Bezdroża o tej ulicy możemy przeczytać: „ul. […] jest jednym z najbardziej uroczych miejsc starówki […]”.
 2. W miejscowości tej znajduje się pałac wzniesiony przez osobę pochodzącą tej samej dynastii co żona Bolesława Wstydliwego, a noszącą takie samo imię jak jeden z autorów pytań.
 3. W tym właśnie mieście pewien król nadał szlachcie szereg przywilejów w zamian za uznanie przez szlachtę praw do korony jednej ze swych córek

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Uroczym miejscem z fotografii jest ulica Vrátna w Koszycach.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kasia Rydel
 6. Kicanka & Robin
 7. Anna Idziak
 8. Aga Krupnik
 9. Krzysztof Chmiel
 10. Paweł Kula
 11. Bernadetta Zawilińska

Pytanie nr 18/2008 z dnia 15 października 2008 r.

Przy projektowaniu pewnego polskiego obiektu znajdującego się w Karpatach, zasugerowano, aby wykorzystano przy projektowaniu „sprawdzony wzorzec – stary zamek kazimierzowski w Przemyślu”. O jaki obiekt chodzi?

Jako podpowiedź można dodać, że po jego wybudowaniu pracowała tam osoba, która jako jedna z nielicznych została uczczona nadaniem jego nazwiska pewnemu miejscu w polskich Karpatach

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Przemyski zamek był inspiracją dla projektantów obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie; w latach 1937-1939 kierownikiem obserwatorium był Władysław Midowicz, o którym przypomina nam Przełęcz Midowicza między Leskowcem a Groniem Jana Pawła II.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kasia Rydel
 6. Kicanka & Robin
 7. Anna Idziak
 8. Aga Krupnik
 9. Krzysztof Chmiel

Pytanie nr 20/2008 z dnia 31 października 2008 r.

Jednym z wielu problemów mieszkańców miast jest tzw „twarda woda”. Jednakże to nic wobec problemów mieszkańców ziemi sprzed ca. 4 mln lat, co pokazuje poniższe zdjęcie. Pytanie; co to za obiekt i gdzie on się znajduje?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Obiekt ze zdjęcia to zbudowany z bazaltowych słupów Kamienny Wodospad Šomoška; znajduje się on właściwie na granicy słowacko-węgierskiej, niedaleko Zamku Šomoška, nieco na południe od miasteczka Fiľakovo w kraju bańskobystrzyckim.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kasia Rydel
 6. Kicanka & Robin
 7. Anna Idziak
 8. Piotr Sm

Pytanie nr 21/2008 z dnia 15 listopada 2008 r.

Przedstawione na zdjęciach poniżej mieszkania, choć na pierwszy rzut oka mogą się niczym nie wyróżniać, są jednak pod pewnym względem niezwykłe. Pytanie: gdzie można je znaleźć i co jest w nich niezwykłego.

Siedziby te znajdowały się kiedyś na terenie innego państwa niż obecnie. Mieszkańcy pobliskiej wsi wybudowali je, aby uchronić się przed wizytą mieszkańców sąsiedniego państwa, które teraz już nie jest bezpośrednim sąsiadem żadnego z państw, na terytorium którego znajdowały się te siedziby 😀

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Są to wycięte w tufach domy mieszkańców wsi Brhlovce (obecna Słowacja, dawne Węgry), powstałe w XVI, XVII w. w obawie przed najazdem Tureckim.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kasia Rydel
 6. Kicanka & Robin
 7. Anna Idziak
 8. Bernadetta Zawilińska

Pytanie nr 22/2008 z dnia 15 listopada 2008 r.

Gdzie można znaleźć zjawisko przedstawione na zdjęciu? Niedaleko tego obiektu znajduje się cmentarz odnowiony staraniem organizacji o nazwie takiej samej jak nazwisko jednego ze spiritus movens znajdującej się nie tak daleko bazy namiotowej, prowadzonej przez SKPG.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:
Jest o krzyż cerkiewny wrastający w drzewo (więcej zdjęć do wyboru w załączniku) koło cerkwiska w nieistniejącej już wsi Lipna, przy dordze z Radocyny do Zdyni.

Niedaleko tego obiektu znajduje się cmentarz odnowiony staraniem koła łowieckiego Dzik, bazą w pobliskiej Radocynie kawałek czasu opiekował się Marcin Dzik.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Mateusz Glista
 5. Kicanka & Robin

Pytanie nr 23/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.

Kogo przedstawia zdjęcie nie będę pisać, wszyscy wiedzą. Nie pytamy też o relację pociągu, ani o gatunek trunku. Wszystkich ewentualnych donosicieli informujemy, że zdjęcie zostało zrobione we wrześniu 2003 roku i wykroczenie uległo przedawnieniu 😉 Przy okazji zupełnie apolitycznie popieramy posła P. w walce o zniesienie zakazu picia alkoholu w pociągu 😉
A pytanie brzmi: w jaki sposób uczestnicy tejże imprezy poradzili sobie z brakiem kieliszka? (Z czego i w jaki sposób powstał kieliszek zastępczy? 😉

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Jest to kawałek odciętej butelki plastikowej u góry i odwrócony do góry nogami. Pytanie tak czy inaczej uważam za beznadziejne i raczej niskich lotów – stwierdziła jedyna osoba która odpowiedziała na niego prawidłowo. Ale tak jakoś w okolicach lecia …

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Anna Idziak

Pytanie nr 24/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.

Przedstawione powyżej cztery zdjęcia łączy jedna postać. I nie jest to przedstawiony na czarno – białym zdjęciu piłkarz. Jeżeli odgadniecie ich cechę wspólną, to na pewno będziecie wiedzieć, o kogo chodzi?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:
Zdjęcia 1,3 i 4 – sugerowały odpowiedź od razu, zdjęcie 2 – mogło trochę zamieszać. Chodzi oczywiście o Jerzego Harasymowicza, a zawodnik to Cezary Tobollik, na którego temat też zdarzyło się Harasymowiczowi napisać wiersz:

Rzut rożny
Jakby z tłumu
z lasu biało-czerwonych chorągwi
wybiegł też biało-czerwony
pasy koszulki mieniły się wzruszeniem
nas kibiców

(Wszyscy biegliśmy z nim)

Wykonał rzut rożny
piłka uderzona przez uskrzydlona stopę
sama dostała skrzydeł
wpadła do bramki
dotknięta tylko przez stojące powietrze

I Wawel stał się większy
i Kopiec usypany przez uniesione z radości ręce kibiców

Z hukiem spadła z nieba „Biała Gwiazda”
nad Norbertankami zgasła

Uczynił to skromny chłopiec
Tobollik Cezary

I teraz na mym imieninowym stole
zakwitły wiersze

Układam z listków dębiny
świecący zielony z wiosny
wieniec sławy

Przez niebo
chorągwie Cracovii
jak dawniej
powiewają święte

Kraków 23 kwietnia 1983 r. Cracovia – Wisła 2:1

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Wojciech Pawlus
 2. Hadrian Jakóbczak
 3. Rafał Górzanowski
 4. Kicanka & Robin
 5. Kasia Rydel
 6. Anna Idziak
 7. Maciej Gadomski