Konkurs Całoroczny 2015

Regulamin konkursu

 1. Konkurs SKPG nie jest konkursem wiedzy o Karpatach, nie jest konkursem wiedzy o górach, nie jest też konkursem wiedzy krajoznawczej. Jest po prostu konkursem SKPG. Pytania wymyślamy takie, jakie chcemy. To, że większość z nich dotyczy gór, a prawie wszystkie szeroko pojętego krajoznawstwa jest spowodowane jedynie tym, że góry to nasze główne hobby. Nie gwarantujemy, że na przykład 90% pytań będzie dotyczyło tematyki karpackiej, chociaż pewnie tak będzie.
 2. W końcowej klasyfikacji konkursu każde miejsce premiowane nagrodą powinno być zajmowane przez dokładnie jedną osobę. Jeżeli po ostatnim pytaniu co najmniej dwie osoby będą miały tyle samo punktów i będą zajmować wyróżnione miejsce, zostanie rozegrana pomiędzy nimi dogrywka na zasadach określonych przez Organizatorów, która będzie trwała do czasu ustalenia ostatecznej kolejności. W przypadku, gdy jedna z osób mających wziąć udział w dogrywce zrezygnuje z niej, zostaje ona automatycznie sklasyfikowana na niższym miejscu. Jeżeli wszystkie osoby odmówią udziału w dogrywce, to zostają sklasyfikowane automatycznie na pierwszej pozycji dopuszczającej zajmowanie miejsca ex aequo i, co z tego wynika, nie otrzymają żadnych nagród.
 3. Punktacja: za właściwą odpowiedź na pytanie Uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za odpowiedź niewłaściwą otrzymuje zero punktów. Za odpowiedź niepełną Uczestnik nie otrzymuje punktu. Jeżeli pytanie składa się z kilku niezależnych części, Organizatorzy mogą ogłosić, że do zdobycia jest jeden punkt lub ułamek punktu za każdą część pytania. W przypadku, gdy już po opublikowaniu pytania okaże się, że jego treść jest niejasna lub niejednoznaczna, Organizatorzy mogą zdecydować o przyznaniu ułamka punktu za odpowiedź częściowo poprawną.
 4. Nagrody:
  – zostaną przyznane dla trzech osób, które zdobędą największą liczbę punktów,
  – wśród osób, które zdobędą co najmniej 6 punktów w całej edycji Konkursu, a nie będą premiowane innymi nagrodami, zostanie rozlosowana nagroda specjalna.
 5. O wszystkich kwestiach nie objętych powyższym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.

Klasyfikacja konkursu po 33 pytaniach:

Imię i nazwisko Punktacja
 1. Luranc Team 32.5 pkt.
 2. Michał Pacyna 30 pkt.
 3. Adam Płaneta 28.5 pkt.
 4. Katarzyna Różycka 26.5 pkt.
 5. Bartek Piekaruś 26.2 pkt.
 6. Jan Kleszcz 25.5 pkt.
 7. Dariusz Drohomirecki 20.5 pkt.
 8. Marek Pyzio 15.6 pkt.
 9. Robert Koralewski 13 pkt.
 10. Bartłomiej Cisowski 11 pkt.
 11. Karolina Bąk 8 pkt.
Dominik Ciebiera 8 pkt.
Jarek Pankiewicz 8 pkt.
Dorota Grześkowiak 8 pkt.
Lucyna Paszek 8 pkt.
 16. Paweł Kłeczek 7 pkt.
Anna Sobolewska 7 pkt.
 18. Anna Mączewska 6 pkt.
Diana Piórkowska 6 pkt.
Asia Wylon 6 pkt.
Maciek Klimczak 6 pkt.
Anna Osika 6 pkt.
Agnieszka Gomola 6 pkt.
 24. Barbara Gąsiorowska 5 pkt.
Joanna Osoba 5 pkt.
Joanna Dragon 5 pkt.
 27. Marianna Konieczna 4 pkt.
Łukasz Wąsik 4 pkt.
 29. Piotr Synowiec 3 pkt.
Natalia Kisza 3 pkt.
Piotrek Jasiówka 3 pkt.
Kasia Górecka 3 pkt.
Michał Pierwoła 3 pkt.
Marta Sobczyńska 3 pkt.
Krzysztof Chmiel 3 pkt.
Ola Stasikowska 3 pkt.
Marcela Bagierek 3 pkt.
Marek Węglarz 3 pkt.
 39. Dariusz Mucha 2 pkt.
Piotr Wieczorek 2 pkt.
Łukasz Muzyk 2 pkt.
Bartosz Sala 2 pkt.
Magda Ranocha 2 pkt.
Justyna Sekuła 2 pkt.
Alicja Wieczorek 2 pkt.
Magdalena Badowska 2 pkt.
Mateusz Murzyn 2 pkt.

Pytanie nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Pytanie dotyczy niewielkiej beskidzkiej wsi, położonej malowniczo wśród lasów w dolinach potoków. Pomimo, że pełni ona funkcje głównie turystyczne, to dojazd do niej jest dość uciążliwy – znaki drogowe ostrzegają: „droga nieremontowana na długości 15,2km” (stan na 09.2013). Historia tej miejscowości, pomimo faktu, że jest dość krótka, obfituje w wydarzenia. Początkowo założona jako przysiółek wsi – zbudowano tutaj zakład produkujący potaż. W 1944 w pobliskiej leśniczówce dokonano mordu około siedemdziesięciu niewinnych ludzi. Po zakończeniu drugiej wojny światowej nie pozostały tutaj żadne zabudowania. Dopiero eksploatacja pobliskich lasów w latach 70-tych XX wieku przyniosła wskrzeszenie miejscowości – powstała tu osada pracowników leśnych. W roku 1975 tereny te zostały przejęte przez Urząd Rady Ministrów, który stworzył tutaj ośrodek łowiecki, niedostępny dla osób postronnych. Gościł tu nawet jugosłowiański przywódca Josip Broz Tito. Po tamtych czasach pozostał m.in. hotel (obecnie w przebudowie) oraz niezwykle charakterystyczne, nadające tej miejscowości niepowtarzalny klimat, niedziałające od wielu lat, zielone latarnie. W odpowiedzi prosimy przesłać nazwę wsi oraz miejsca upamiętniającego pomordowanych, a także jaką atrakcję, związaną ze zwierzętami występującymi na tych terenach, znajdującą się nieopodal, możemy odwiedzić.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Chodziło o malowniczą wioskę Muczne, której „wizytówką” stały się hotel i zielone latarnie widoczne na zdjęciu. Nieopodal ma swój początek ścieżka przyrodniczo – historyczna, którą możemy dostać się na miejsce mordu polskich uchodźców – „leśniczówkę Brenzberg”.  A po drodze do Mucznego, można zrobić postój przy pokazowej zagrodzie żubrów, gdzie możemy oglądać osobniki sprowadzane i dostosowywane do bieszczadzkich warunków.

P.S. Dostaliśmy informacje od jednego z uczestników, że w Mucznem czynne są dwie latarnie: na skrzyżowaniu i przy leśniczówce 🙂

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Marcela Bagierek
 2. Karolina Bąk
 3. Krzysztof Chmiel
 4. Dominik Ciebiera
 5. Bartłomiej Cisowski
 6. Joanna Dragon
 7. Dariusz Drohomirecki
 8. Agnieszka Gomola
 9. Kasia Górecka
 10. Dorota Grześkowiak
 11. Piotrek Jasiówka
 12. Natalia Kisza
 13. Jan Kleszcz
 14. Maciek Klimczak
 15. Paweł Kłeczek
 16. Marianna Konieczna
 17. Robert Koralewski
 18. Luranc Team
 19. Anna Mączewska
 20. Anna Osika
 21. Joanna Osoba
 22. Michał Pacyna
 23. Jarek Pankiewicz
 24. Lucyna Paszek
 25. Bartek Piekaruś
 26. Diana Piórkowska
 27. Adam Płaneta
 28. Katarzyna Różycka
 29. Marta Sobczyńska
 30. Ola Stasikowska
 31. Piotr Synowiec
 32. Łukasz Wąsik
 33. Marek Węglarz
 34. Asia Wylon

Pytanie nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Przenieśmy się do pewnej krainy historycznej. Leży ona nad rzeką, której źródła zaczynają się w innym kraju niż jej ujście, a płynie ona nie jak jej „sąsiadki” na południe, lecz na północ. Kraina ta była kiedyś ważnym źródłem dochodów dla dwóch Królestw, znajdujących się po dwóch stronach głównego grzbietu Karpat. Jedno z nich bowiem władało przez ponad 350 lat częścią jej terenu w enklawach tuż za swoją granicą.

W odpowiedzi prosimy o podanie pięciu miejscowości, które w jednym z członów swej nazwy mają przymiotnik, pochodzący od nazwy wspomnianej wyżej krainy. Oczekujemy także podania dat ramowych okresu, w którym te miasta należały do innego państwa. Podpowiedzią niech będzie fakt, że do odpowiedzi wkradł się jeden z dni tygodnia, mający związek z przywilejem dotyczącym odbywania się targu w tym mieście w ów dzień. Z kolei teren tej miejscowości należy obecnie do pewnego miasta, którego nazwa jest tożsama z rzeką, o której pisaliśmy wyżej.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Kraina ta to oczywiście Spisz, znany z łaciny jako: Scepusium, z węgierskiego – Szepes, słowackiego – Spiš i niemieckiego – Zips.

Leży ona nad wypływającą po południowej stronie Tatr rzeką Poprad, która uchodzi do Dunajca. Była (i jest do dziś) ona terytorium granicznym Polski i Węgier.

W roku 1412 w ramach tzw. Zastawu Spiskiego 16 miast spiskich zostało przekazane przez Zygmunta Luksemburczyka królowi Władysławowi Jagielle jako „równowartość” 37 000 kop groszy praskich. Miasta te przynosiły Polsce duże dochody przez ponad trzy stulecia, jednakże w roku 1769 starostwo spiskie zostało utracone na rzecz Austrii. Powodem była próba zajęcia zamku w Lubowli przez Konfederatów Barskich. 3 lata później zagarnięcie tych ziem potwierdzono I rozbiorem Polski.

Polskie, „Spiskie” miasta w zastawie to:

Spiska Biała
Spiska Nowa Wieś
Spiskie Podegrodzie
Spiska Sobota
Spiskie Włochy

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Marcela Bagierek
 2. Karolina Bąk
 3. Krzysztof Chmiel
 4. Dominik Ciebiera
 5. Bartłomiej Cisowski
 6. Joanna Dragon
 7. Dariusz Drohomirecki
 8. Barbara Gąsiorowska
 9. Agnieszka Gomola
 10. Kasia Górecka
 11. Dorota Grześkowiak
 12. Piotrek Jasiówka
 13. Natalia Kisza
 14. Jan Kleszcz
 15. Maciek Klimczak
 16. Paweł Kłeczek
 17. Marianna Konieczna
 18. Robert Koralewski
 19. Luranc Team
 20. Anna Mączewska
 21. Mateusz Murzyn
 22. Anna Osika
 23. Joanna Osoba
 24. Michał Pacyna
 25. Jarek Pankiewicz
 26. Lucyna Paszek
 27. Bartek Piekaruś
 28. Diana Piórkowska
 29. Adam Płaneta
 30. Magda Ranocha
 31. Katarzyna Różycka
 32. Bartosz Sala
 33. Justyna Sekuła
 34. Marta Sobczyńska
 35. Ola Stasikowska
 36. Piotr Synowiec
 37. Łukasz Wąsik
 38. Marek Węglarz
 39. Asia Wylon

Pytanie nr 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Biegi górskie zyskują ostatnimi czasy coraz większą popularność. Jeden z takich biegów, którego trasa przebiega tylko w jednej grupie górskiej, doczekał się nawet swojego oficjalnego napoju, rozlewanego w lokalnej wytwórni. W odpowiedzi chcielibyśmy usłyszeć nazwę owego biegu, a także miejscowość, w której produkowany jest wspomniany wcześniej trunek. Dla ułatwienia dodamy, że ta sama wytwórnia wypuściła także inny napój, którego nazwa jest związana z pewnym serialem, opowiadającym o pracy straży granicznej.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Impreza, o którą pytaliśmy, to Bieg Rzeźnika, organizowany co roku w czerwcu w Bieszczadach. Jako ciekawostkę dodamy, że w ostatniej edycji, pierwsze miejsce w kategorii „hardcore”, czyli trasie przedłużonej o kolejne 22km pierwsze miejsce zdobyła drużyna, w której składzie był członek naszego Koła – Dominik Jagieła!

Piwo Rzeźnik jest warzone w browarze Ursa Maior (czy też Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa) w Uhercach Mineralnych. Serial, który mógł Was naprowadzić na trop to Wataha.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Marcela Bagierek
 2. Karolina Bąk
 3. Krzysztof Chmiel
 4. Dominik Ciebiera
 5. Bartłomiej Cisowski
 6. Joanna Dragon
 7. Dariusz Drohomirecki
 8. Barbara Gąsiorowska
 9. Agnieszka Gomola
 10. Kasia Górecka
 11. Dorota Grześkowiak
 12. Piotrek Jasiówka
 13. Natalia Kisza
 14. Jan Kleszcz
 15. Maciek Klimczak
 16. Paweł Kłeczek
 17. Marianna Konieczna
 18. Robert Koralewski
 19. Luranc Team
 20. Anna Mączewska
 21. Mateusz Murzyn
 22. Anna Osika
 23. Joanna Osoba
 24. Michał Pacyna
 25. Jarek Pankiewicz
 26. Lucyna Paszek
 27. Bartek Piekaruś
 28. Diana Piórkowska
 29. Adam Płaneta
 30. Marek Pyzio
 31. Magda Ranocha
 32. Katarzyna Różycka
 33. Bartosz Sala
 34. Justyna Sekuła
 35. Marta Sobczyńska
 36. Ola Stasikowska
 37. Piotr Synowiec
 38. Łukasz Wąsik
 39. Marek Węglarz
 40. Alicja Wieczorek
 41. Asia Wylon

Pytanie nr 4/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Na początku chcielibyśmy opowiedzieć Wam kilka słów o pięciu miejscowościach.

Pierwsza z nich jest wsią opuszczoną – możemy tutaj zwiedzić jedynie cerkwisko, parę nagrobków(niedawno odnowionych przez Stowarzyszenie Magurycz) oraz cmentarz z pierwszej wojny światowej. Kolejna miejscowość, położona około 40km od pierwszej, stanowi bazę noclegową dla pobliskich terenów turystycznych i rekreacyjnych. Trzecia wieś, położona już w innym województwie niż dwie pierwsze,  leży u stóp góry tożsamej z nazwą tej miejscowości. Znajduje się tutaj kościół, który po II wojnie światowej został przeniesiony z innej miejscowości, gdzie wcześniej pełnił funkcję cerkwi greckokatolickiej.  Czwarta miejscowość różni się od pozostałych tym, że po II wojnie światowej opuściła granice Polski. W piątej miejscowości możemy znaleźć kilka zabytkowych budynków. Jeden z nich to budynek dawnego browaru, chociaż niewątpliwie najważniejszym obiektem jest pałac, który pod koniec osiemnastego wieku kupił pewien Fryderyk Wilhelm. Jego nazwisko jest identyczne z nazwą polskiego, działającego obecnie browaru.

Wszystkie te miejscowości łączy fakt, iż noszą one taką samą nazwę. Piąta z nich leży w Sudetach, a pozostałe cztery w Karpatach. W odpowiedzi prosimy o podanie nazwy tych miejscowości oraz nazwisko ww. Fryderyka Wilhelma.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Bukowiec – miejscowości o tej nazwie rozsiane są po całej Polsce, my skupiliśmy na tych kilku położonych na górskich terenach. Pierwsza to opuszczona  bieszczadzka miejscowość znana głównie z parkingu z którego można wyruszyć na ścieżkę do źródeł Sanu. Druga położona niedaleko jeziora Solińskiego, stanowi dobre miejsce wypadowe w Bieszczady. Trzecia leży na Pogórzu Rożnowskim, przeniesiono tutaj cerkiew z Kamiannej. Czwarta, a raczej czwarte miejscowości – do tej bardzo ogólnej podpowiedzi pasowały dwie wioski: jedna w Czechach, druga na Ukrainie w Beskidach Pokucko – Bukowińskich – otaczająca przełęcz o tej samej nazwie. Piąta położona już w Sudetach, w okolicach Jeleniej Góry, gdzie znajduje się pałac Fryderyka Wilhelma von Reden. Reden to browar rzemieślniczy, początkowo warzący w Chorzowie, a teraz także w Świętochłowicach.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Magdalena Badowska
 2. Karolina Bąk
 3. Dominik Ciebiera
 4. Bartłomiej Cisowski
 5. Dariusz Drohomirecki
 6. Barbara Gąsiorowska
 7. Agnieszka Gomola
 8. Dorota Grześkowiak
 9. Jan Kleszcz
 10. Maciek Klimczak
 11. Paweł Kłeczek
 12. Robert Koralewski
 13. Luranc Team
 14. Anna Mączewska
 15. Łukasz Muzyk
 16. Anna Osika
 17. Joanna Osoba
 18. Michał Pacyna
 19. Jarek Pankiewicz
 20. Lucyna Paszek
 21. Bartek Piekaruś
 22. Michał Pierwoła
 23. Diana Piórkowska
 24. Adam Płaneta
 25. Marek Pyzio
 26. Katarzyna Różycka
 27. Anna Sobolewska
 28. Asia Wylon

Pytanie nr 5/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Podczas naszych wędrówek i wyjazdów zdarza nam się zwiedzać kościoły. Zachwycamy się wtedy architekturą, wystrojem, a często zastanawiamy się, którzy to święci przedstawieni są na figurach. Jedni są łatwo rozpoznawalni po atrybutach, inni nieco trudniej, a są też tacy, których przedstawienia spotykamy bardzo rzadko.

Tym razem zapytać chcieliśmy o pewną legendarną świętą, nieuznawaną przez kościół katolicki. Jej przedstawienie może nam bardzo żywo przywodzić na myśl inną, ważną dla tej religii postać. Jest to związane z legendarnym źródłem świętości kobiety, o którą pytamy. 

Dodatkowo, postać ta znana jest pod kilkoma imionami. Jedno z nich prawdopodobnie pochodzi z języka łacińskiego, w którym oznacza inny jej przydomek.

W odpowiedzi chcielibyśmy usłyszeć przynajmniej dwa imiona tej świętej, a także w którym z polskich sanktuariów możemy znaleźć jej figurę? Dla ułatwienia dodamy, że sercem tego sanktuarium jest barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a samo zwyczajowe przedstawienie może wywołać pewne skojarzenia z pewną postacią z jednej z ostatnich 10 edycji Eurowizji.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Wspomnianą kobietą jest święta Wilgefortis. Jest to postać legendarna, pochodząca z Luzytanii (kraina historyczna, obecnie na terenie Portugalii i Hiszpanii). Była ona córką króla, chrześcijanką, którą ojciec chciał wydać za poganina. W wyniku modłów, wyrosła jej broda, co było dość sporą przeszkodą w zamążpójściu. Rozwścieczony ojciec kazał ją ukrzyżować, stąd też wzięło się jej przedstawienie – ukrzyżowanej kobiety z brodą.

Jej przedstawienie możemy znaleźć w jednej z kaplic należącej do kompleksu sanktuarium w Wambierzycach.

Inne imiona, pod którymi możemy spotkać tę postać to m. in. Kumernis czy święta Liberata.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Karolina Bąk
 2. Dominik Ciebiera
 3. Bartłomiej Cisowski
 4. Joanna Dragon
 5. Dariusz Drohomirecki
 6. Barbara Gąsiorowska
 7. Agnieszka Gomola
 8. Dorota Grześkowiak
 9. Jan Kleszcz
 10. Maciek Klimczak
 11. Paweł Kłeczek
 12. Robert Koralewski
 13. Luranc Team
 14. Anna Mączewska
 15. Anna Osika
 16. Joanna Osoba
 17. Michał Pacyna
 18. Jarek Pankiewicz
 19. Lucyna Paszek
 20. Bartek Piekaruś
 21. Michał Pierwoła
 22. Diana Piórkowska
 23. Adam Płaneta
 24. Katarzyna Różycka
 25. Anna Sobolewska
 26. Łukasz Wąsik
 27. Alicja Wieczorek

Pytanie nr 6/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Tym razem pytanie przeniesie nas do świata roślin. Nad rzekami karpackimi rośnie pewien gatunek krzewu o bardzo ciekawej strategii życiowej. Zasiedla on chętnie kamieniste wysepki i brzegi rzek, które co kilka lat niszczy powódź. Jest to zatem roślina pionierska, zajmująca odpowiednie zbiorowiska roślinne.

Pytanie brzmi: jak nazywa się ten gatunek i nad jaką rzeką można go spotkać (3 przykładowe rzeki)? Podpowiedzią niech będzie fakt, że pierwszy człon nazwy jest zbliżony do nazwy jednego miesiąca, a drugi dotyczy miejsc, które porasta. Natomiast nazwa łacińska odnosi się do starożytnej nazwy tamaryszku. 

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Gatunek krzewu, o który pytaliśmy to września pobrzeżna (Myricaria germanica). Jest on od niedawna na liście roślin prawnie chronionych (ochrona częściowa), a od kilku lat jego ochrona zapewniona jest w ramach ochrony siedlisk przyrodniczych programu NATURA 2000. Występuje nad takimi rzekami jak Dunajec, Biała Dunajcowa, Białka, Kamienica Gorczańska, Wisłoka, Jasiołka i inne. W większych skupiskach konkuruje on z wierzbą siwą, z którą współtworzy zbiorowisko Salici-Myricarietum. Jest to jedyny gatunek z rodziny tamaryszkowatych w Polsce, występujący w Karpatach i niespotykany w Sudetach (gatunek różnicujący florę).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Magdalena Badowska
 2. Karolina Bąk
 3. Dominik Ciebiera
 4. Bartłomiej Cisowski
 5. Joanna Dragon
 6. Dariusz Drohomirecki
 7. Barbara Gąsiorowska
 8. Agnieszka Gomola
 9. Dorota Grześkowiak
 10. Jan Kleszcz
 11. Maciek Klimczak
 12. Paweł Kłeczek
 13. Marianna Konieczna
 14. Robert Koralewski
 15. Luranc Team
 16. Anna Mączewska
 17. Łukasz Muzyk
 18. Anna Osika
 19. Michał Pacyna
 20. Jarek Pankiewicz
 21. Lucyna Paszek
 22. Bartek Piekaruś
 23. Michał Pierwoła
 24. Diana Piórkowska
 25. Adam Płaneta
 26. Marek Pyzio
 27. Katarzyna Różycka
 28. Anna Sobolewska

Pytanie nr 7/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

Na obrazku poniżej widzimy kadr z pewnego polskiego filmu. Aktorów odtwarzających role dwóch głównych bohaterów mogliśmy oglądać w innych dziełach filmowych, grających role księży katolickich. Film kręcony był głównie na pogórzu, jednak niedaleko granicy z pewną beskidzką grupą górską.  Świadczy o tym również poniższy widok – aktor stoi na terenie pogórza, a widoczna w tle góra (strzałka) należy już do pewnego Beskidu.

W odpowiedzi prosimy podać nazwę góry oznaczone strzałką, miejsce kręcenia tej sceny (wystarczy podać nazwę najbliższej miejscowości) oraz tytuł tego filmu.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Góra widoczna w tle to Kostrza, znajdująca się w Beskidzie Wyspowym. Film, w którym nieświadomie wzięła udział 🙂 to Święty interes. Główne role przypadły Adamowi Woronowiczowi oraz Piotrowi Adamczykowi, którzy wcześniej zagrali odpowiednio:  Jerzego Popiełuszkę oraz Karola Wojtyłę.  Film kręcono w szeroko pojętych okolicach Szczyrzyca, a scenę z Kostrzą powstała w Janowicach (gmina Jodłownik):
http://goo.gl/maps/nvsbU

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Karolina Bąk
 2. Bartłomiej Cisowski
 3. Dariusz Drohomirecki
 4. Luranc Team
 5. Michał Pacyna
 6. Jarek Pankiewicz
 7. Bartek Piekaruś
 8. Adam Płaneta
 9. Katarzyna Różycka
 10. Anna Sobolewska
 11. Asia Wylon

Pytanie nr 8/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

Tym razem przedstawiamy Wam pewną zagadkę chemiczną. Wymaga ona od Was użycia tablicy Mendelejewa.

Pytanie dotyczy dawnej miejscowości, której nazwa zaszyfrowana jest w  układzie okresowym pierwiastków. Podpowiedzią będzie suma liczb atomowych pierwiastków, które stanowią jej nazwę, czyli 146. W odpowiedzi oczekujemy podanie nazwy miejscowości, symboli i nazw pierwiastków oraz obiektu, który dziś się tam znajduje.

Aby się nie zgubić w natłoku nazw podajemy pierwiastki, których skróty wskażą drogę do tego miejsca.

beryl, dysproz, jod, potas, siarka  =>  azot, bor, jod, potas, siarka

Dodatkowo zachęcamy Was do wymyślenia własnych rebusów topograficznych – wasze pomysły zamieścimy obok odpowiedzi w kolejnym miesiącu.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Miejscowość ta to Radocyna. W układzie okresowym znajdziemy nazwę rad i cyna, którą przedziela symbol tlenu. Liczby atomowe pierwiastków to: Ra: 88 ; O: 8 i Sn: 50. W nieistniejącej już miejscowości możemy odwiedzić m.in. resztki budynku szkolnego, cmentarza parafialnego oraz cmentarza wojskowego nr 43 i zaplecze pewnej bazy namiotowej ;).

(Podpowiedź lokalizacyjna to oczywiście BeSKIDy  =>  B. NISKI)

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Bartłomiej Cisowski
 2. Dorota Grześkowiak
 3. Robert Koralewski
 4. Luranc Team
 5. Michał Pacyna
 6. Lucyna Paszek
 7. Bartek Piekaruś
 8. Adam Płaneta
 9. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 9/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

Ostatnie marcowe pytanie będzie krótkie: gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Dla ułatwienia dodamy, że jest to część większej konstrukcji, a w pobliżu znajduje się drugi taki miecz. Dodatkową podpowiedzią niech będzie fakt, że miecze te nie są związane z Orderem Krzyża Grunwaldu.  Trzecią i ostatnią wskazówką jest informacja, że ta konstrukcja jest częścią jednego z licznej grupy obiektów, położonych w większości w Karpatach.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Zdjęcie przedstawia miecz wieńczący pylony cmentarza wojennego nr 118 na wzgórzu Patria (Mentlówka) w Staszkówce. Poniżej prezentujemy zdjęcie konstrukcji i zachęcamy do odwiedzin tego malowniczo położonego obiektu.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Karolina Bąk
 2. Bartłomiej Cisowski
 3. Dariusz Drohomirecki
 4. Dorota Grześkowiak
 5. Paweł Kłeczek
 6. Robert Koralewski
 7. Luranc Team
 8. Michał Pacyna
 9. Jarek Pankiewicz
 10. Lucyna Paszek
 11. Bartek Piekaruś
 12. Adam Płaneta
 13. Marek Pyzio
 14. Katarzyna Różycka
 15. Anna Sobolewska
 16. Asia Wylon

Pytanie nr 10/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r.

Pytanie będzie dotyczyło pewnego zabytkowej budowli.  Obiekt ten przez lata niszczał, jednak ciągle zachował swój charakterystyczny, nietypowy jak na Polskę,  kształt. Nazwa miejscowości, w której  ów zabytek się znajduje, została rozpropagowana poprzez obiekt hydrologiczny, znajdujący się na jednej z ważniejszych beskidzkich rzek.  W odpowiedzi prosimy podać nazwę miejscowości i tej tajemniczej budowli oraz gdzie możemy znaleźć  podobny obiekt, zaprojektowany przez jednego z najwybitniejszych architektów Galicji przełomu XIX i XX wieku.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Pytanie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający podanie dwóch różnych, ale obu poprawnych odpowiedzi. Pierwsza budowla, bardziej imponująca swoimi rozmiarami znajduje się w Rożnowie (woj. opolskie). Jest to piramida grobowa rodzin Eben i Mohring. Została zaprojektowana przez Karla Langhansa, twórcę m.in. projektu Bramy Brandenburskiej.  Druga poprawna odpowiedź przenosi nas na Podkarpacie, gdzie w miejscowości Międzybrodzie na przycerkiewnym cmentarzu wyrasta niewielka piramida. Zbudowana z inicjatywy i według projektu Ireny Dobrzańskiej jako rodzinny grobowiec. Pochowani w niej są m.in. Włodzimierz i Jerzy Kulczyccy, dobroczyńcy Muzeum Tatrzańskiego.

Obie nazwy miejscowości są szerzej znane dzięki karpackim jeziorom zaporowym  – Rożnowskim i Międzybrodzkim.

 Druga część pytania przenosi nas do podgorlickich Zagórzan, gdzie stoi grobowiec Skrzyńskich. Zaprojektowany przez niezwykle płodnego architekta galicyjskich terenów – Teodora Talowskiego.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Robert Koralewski
 4. Luranc Team
 5. Michał Pacyna
 6. Bartek Piekaruś
 7. Adam Płaneta
 8. Marek Pyzio
 9. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 11/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r.

Tym razem zapytamy Was o dwa rzadkie gatunki roślin, które w Polsce występują tylko na terenie Karpat. Jeśli tylko opadną śniegi i zrobi się nieco cieplej (co w tym roku częściowo nastąpiło) pojawiają się ich kwiaty. Ich nazwa rodzajowa zaczyna się tą samą literą – zarówno po łacinie, jak i po polsku (w znaczeniu – x… i x… po polsku a Y… i Y… po łacinie).

Ich występowanie jednak nie pokrywa się. Pierwszy gatunek możemy znaleźć w okolicy pewnego miasta (nazwa nie jest tu przypadkowa), a drugi na przeciwnym końcu polskich Karpat. Stanowiska drugiego gatunku nie są tak liczne jak pierwszego (który dodatkowo chroniony jest w kilku rezerwatach), a zasięg występowania to jeden grzbiet górski nie objęty ani ochroną rezerwatową, ani parkiem narodowym.

W odpowiedzi prosimy o podanie nazw: polską i łacińską obu gatunków.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Zagadka florystyczna nie przysporzyła Wam zbyt wielu problemów. Rośliny, o które pytaliśmy, to

cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis Neck.ex DC.) i ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens Waldst. & Kit.). Poniżej prezentujemy zdjęcie jednego z nich (którego? 😉 ).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Bartłomiej Cisowski
 2. Dariusz Drohomirecki
 3. Jan Kleszcz
 4. Robert Koralewski
 5. Luranc Team
 6. Michał Pacyna
 7. Bartek Piekaruś
 8. Adam Płaneta
 9. Marek Pyzio
 10. Katarzyna Różycka
 11. Anna Sobolewska

Pytanie nr 12/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 r.

W ostatnim kwietniowym pytaniu chcielibyśmy wysłać Was na poszukiwanie pewnego Pałacu. Jego powstanie zawdzięczamy polskiej rodzinie szlacheckiej. W późniejszym okresie wielokrotnie zmieniał on właścicieli, by po niecałych 200 latach powrócić do swoich twórców. Co ciekawsze, nieco ponad 40km dalej możemy znaleźć zamek, który był w posiadaniu tego samego rodu, a który to po sprzedaży i ciężkich przejściach, został przez nich na powrót wykupiony, również po mniej niż dwóch stuleciach.

Pytanie będzie krótkie: co to za Pałac i gdzie się znajduje? Dla ułatwienia dodamy, że jego nazwa jest ściśle związana z pewną krainą, chociaż nie znajduje się on na jej terenie.  Z nazwą tejże krainy analogicznie wiąże się też miano pewnego zamku, lecz nie jest to zamek, o którym pisaliśmy powyżej.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Odpowiedzi na to pytanie nie trzeba było szukać daleko – adres tej budowli to Rynek Główny 34, Kraków, a jest to Pałac Spiski. Niegdyś dwie kamienice, a obecnie jedna całość swą obecną formę zawdzięczają Sebastianowi Lubomirskiemu. Zamek o niejako podobnej historii możemy zaś znaleźć w Wiśniczu.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Bartłomiej Cisowski
 2. Dariusz Drohomirecki
 3. Jan Kleszcz
 4. Robert Koralewski
 5. Luranc Team
 6. Michał Pacyna
 7. Bartek Piekaruś
 8. Adam Płaneta
 9. Katarzyna Różycka
 10. Anna Sobolewska

Pytanie nr 13/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

Postać, o którą pytamy, urodziła się i wychowywała w pewnych karpackich miejscowościach. Dzisiaj pracuje m.in. jako dziennikarz i konferansjer, lecz możemy również zobaczyć go w roli piosenkarza. Refren jednego z jego utworów zawiera spore nagromadzenie krakowskich regionalizmów. Możliwe, że było to powodem nazwania przez jeden z podkrakowskich browarów swojego piwa jego nazwiskiem (które jednocześnie jest również krakowskim regionalizmem, obecnie jednak rzadko używanym).  Teledysk nakręcony do tej piosenki, autorowi przypomina czasy dzieciństwa, kiedy oglądał ludzi bawiących na dyskotece w kawiarni w miejscowości, gdzie się wychowywał.

W odpowiedzi prosimy o napisanie kim jest owa postać, jaki tytuł nosi wspomniana wyżej piosenka oraz jak się nazywała kawiarnia, którą tak sentymentalnie wspomina.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Postać, o która pytaliśmy to popularny Artur Andrus.  Wychowywał się w Solinie, która w tamtych czasach stawała się już popularną turystycznie miejscowością – młody Artur obserwował letników bawiących się w kawiarni Gwarek.  Ukończył liceum w Sanoku, skąd w końcu wywędrował z Podkarpacia, kontynuując edukację na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1994r. związany z radiową Trójką. Niedawno mogliśmy go zobaczyć go jako prowadzącego jubileuszową galę Polskiego Radia. Oprócz działalności dziennikarskiej jest również poetą i piosenkarzem. Utwór o który pytaliśmy – Królowa Nadbałtyckich Raf nagrywał z myślą zawładnięcia wakacyjnymi parkietami 🙂

Uzupełniając  odpowiedź – piwo Andrus uwarzył browar rzemieślniczy Pracownia Piwa z podkrakowskiej Modlniczki.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dominik Ciebiera
 2. Dariusz Drohomirecki
 3. Jan Kleszcz
 4. Robert Koralewski
 5. Luranc Team
 6. Michał Pacyna
 7. Bartek Piekaruś
 8. Adam Płaneta
 9. Marek Pyzio
 10. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 14/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

Tym razem chcemy zapytać o nietypowe przedstawienie popularnego świętego. W jednym z zabytkowych kościołów Małopolski można znaleźć jego wizerunek z ręką trzymającą pewien przedmiot. W celu ułatwienia pytania możemy powiedzieć, że atrybut ten przypomina chroniony gatunek rośliny zarodnikowej, która występuje na kamienistym podłożu w wielu beskidzkich lasach. Z kolei miejsce, w którym możemy zobaczyć świętego z tym atrybutem jest zabytkowy, drewniany kościół w małej miejscowości, kojarzonej z niedawno kanonizowanym uczniem Jana Kapistrana. Na koniec prosimy także o wskazanie najbliższego rezerwatu chroniącego stanowiska ww. rośliny.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Interesujący nas obraz możemy znaleźć w drewnianym kościele św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, z której pochodził znany zakonnik bernardyński – św. Szymon z Lipnicy. Znajduje się on po prawej stronie od głównego wejścia i przedstawia św. Jana Nepomucena, trzymającego w ręce swój własny język (wymowny albo raczej już niemy symbol tajemnicy spowiedzi). Roślina (nie grzyb) zarodnikowa, która oczywiście przychodzi na myśl odnośnie tego atrybutu to języcznik zwyczajny, którego możemy obejrzeć w jaworzynie górskiej rosnącej na skałach w rezerwacie „Kostrza”, położonym kilkanaście kilometrów od Lipnicy.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Luranc Team
 2. Michał Pacyna
 3. Bartek Piekaruś
 4. Adam Płaneta
 5. Marek Pyzio

Pytanie nr 15/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

Także i w tej serii nie może zabraknąć pytania o architekturę. Tym razem zapytamy was o obiekt, który ze względu na swą architekturę był dość powszechny w czasach i miejscu swojego powstania, zaś obecnie stanowi znaną atrakcję turystyczną. Pomimo, iż został przeniesiony tylko raz,  miał okazję znajdować się w granicach trzech państw. Na miejsce, w którym znajduje się obecnie, trafił za namową osoby o nazwisku, które przewinęło się już w tegorocznej edycji Konkursu.  

W odpowiedzi chcielibyśmy dowiedzieć się, o jaką budowlę pytamy. Dla ułatwienia dodamy, że w tej samej miejscowości pochowany został pewien znany polski literat.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Ten nieco zawoalowany opis krył w sobie odpowiedź chyba wszystkim doskonale znaną – Kościół Górski Naszego Zbawiciela, szerzej znany jako Kościół czy też Świątynia Wang. Jest to jeden z kościołów typu klepkowego, tzw. stavkirke, czyli drewnianych świątyń budowanych w Norwegii w początkach tamtejszego chrześcijaństwa. Został skonstruowany w miejscowości Vang, skąd przez Szczecin, Berlin i Malczyce (gdzie jednak nie był odbudowywany), trafił do Karpacza. Osobą odpowiedzialną za agitację za tą miejscowością byłą hrabina Fryderyka von Reden. W zeszłym roku na przykościelnym cmentarzu został pochowany Tadeusz Różewicz.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Robert Koralewski
 4. Luranc Team
 5. Michał Pacyna
 6. Bartek Piekaruś
 7. Adam Płaneta
 8. Marek Pyzio
 9. Katarzyna Różycka

Pytanie będzie krótkie: co to za pomnik i gdzie się znajduje?

Na pierwszym zdjęciu jest obiekt o który pytamy. Na drugim widok, jaki obecnie się spod niego rozpościera.

Podpowiedzi:

-w jego okolicy były prowadzone działania obronne podczas kampanii wrześniowej,

-jest to jeden z wielu obiektów upamiętniających pewne wydarzenie, wybudowanych w jego okrągła rocznicę.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Pomnik, o który pytaliśmy znajduje się na Sumowej Grapie, nieopodal Milówki. Wybudowany w 1984r., jest kopią Krzyża Grunwaldzkiego z roku 1910r, zburzonego w 1943r. Obecnie okolice krzyża są zadrzewione, pozostał jedynie widok na północny – wschód.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Luranc Team
 4. Michał Pacyna
 5. Bartek Piekaruś
 6. Adam Płaneta
 7. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 17/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.

Tym razem pytanie będzie prosto skonstruowane, bez niejasności, mataczenia i dwuznaczności 🙂

Prosimy o podanie miejsc, w których kręcono sceny w filmu Wino truskawkowe:
1. Cerkwisko, gdzie Zalatywój mówi słowa: „tu było prezbiterium; a tu nawa; a ty stoisz na progu”.

 1. Cerkwisko, widziane z lotu ptaka między sceną przy wodopadzie,  gdzie Zalatywój znajduje swoją siatkę na ryby, a ujęciem w Jaśliskach – Żłobiskach, kiedy obywatel Lewandowski mówi „no tak bracie, fajek nie kupisz, dopiero jak knajpę otworzą”.
 2. Scena, w której Adam Kościejny, już jako duch, idzie przez przełęcz (tak, to podpowiedź) i na widok Jezusa wiszącego na krzyżu mówi „ ty sobie wisisz, a my tutaj wszystko musimy na swój rozum brać”.
 3. Adres kamienicy w Dukli, gdzie mieszkał Edek i chwilowo Lubica (widoczna w scenie, gdzie Lubica wyprowadza się od Edka ).
 4. Gdzie znajduje się dom obywatela Lewandowskiego (dokładna lokalizacja) .

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Pytanie miało pięć podpunktów i postanowiliśmy za każdy prawidłowo rozwiązany dawać 0,2 pkt.

Miejsca:
1. Cerkwisko w Czarnem.

 1. Cerkwisko w Mszanie.
 2. Przełęcz Długie.
 3. Rynek 18, Dukla (nad „Tawerną pod Piratem”).
 4. Jaśliska 146.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Luranc Team
 4. Michał Pacyna
 5. Bartek Piekaruś 0.2
 6. Adam Płaneta
 7. Marek Pyzio 0.6
 8. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 18/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.

Kolejne krótkie, acz treściwe pytanie w tej serii. Chcemy bowiem się dowiedzieć, co przedstawia poniższe zdjęcie? Dla ułatwienia dodamy, że jest to obiekt o dość często spotykanej nazwie, a do jego powstania przyczynił się człowiek, który jest wzmiankowany w „Weselu” Wyspiańskiego.

W odpowiedzi chcielibyśmy przeczytać co to za budynek, gdzie się znajduje i co mieści się w nim obecnie.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Na zdjęciu przedstawiony jest dom Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bieńczycach, obecnie pod adresem ul. Cienista 1 w Nowej Hucie. Inicjatorem jego powstania był znany działacz ludowy i poseł z Bieńczyc, Franciszek Ptak. Został on uwieczniony w Weselu Wyspiańskiego – podczas rozmowy Poety z Czepcem pada stwierdzenie: „Toście Ptaka wybierali”.

Obecnie ciężko domyślić się pierwotnej funkcji budynku – mieści się tam sklep ogólnospożywczy.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Michał Pacyna
 4. Adam Płaneta
 5. Marek Pyzio

Pytanie nr 19/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

Postać, o którą pytamy, urodziła się w pewnym polskim karpackim mieście. Znana m.in. jako dziennikarz i konferansjer. Związana z jednym z programów Polskiego Radia. Brzmi znajomo, jednak tym razem to nie o Artura Andrusa pytamy 🙂 Kiedyś kojarzona głównie z jednym programem telewizyjnym, obecnie przede wszystkim z pewną kategorią filmów. 

W odpowiedzi prosimy o podanie nazwiska piosenkarza, z która ów postać występowała w pewnym telewizyjnym show.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Główna bohaterka tego pytania to osoba kojarzona przede wszystkim ze swoim świetnym głosem – Krystyna Czubówna.  Przez wiele lat była główna twarzą programu informacyjnego „Panorama” w telewizyjnej dwójce, obecnie jest najlepiej roznawalnym w Polsce lektorem programów przyrodniczych.  W 2007 roku wystąpiła w programie „Tylko nas Dwoje”, gdzie partnerował jej Jacek Łaszczok, znany bardziej jako Stachursky.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Luranc Team
 2. Michał Pacyna

Pytanie nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

Postać, o którą pytamy, urodziła się w pewnej podkarpackiej miejscowości 😉 Już jako niespełna miesięczne niemowlę niemal cudownie przeżyła, tego samego dnia tracąc  w tragicznych okolicznościach ojca. Pomimo tak trudnego początku życia, osoba ta pięła się po kolejnych szczeblach kariery akademickiej, a także dokonała udanych prób pewnych znaczących eksperymentów.

W odpowiedzi chcielibyśmy usłyszeć jedynie imię i nazwisko tejże postaci. Dla ułatwienia dodamy, że miejscowość urodzenia tej osoby nosi obecnie nieco zmienioną nazwę.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Osobą przedstawioną w powyższym pytaniu jest Karol Olszewski, urodzony w Broniszowie Tarnowskim, obecnie znanym jako Broniszów. W trakcie rabacji galicyjskiej zabito jego ojca, zaś małego Karola wraz z matką wywieziono z dworu. W trakcie zamieszania, niemowlę wypadło z wozu w śnieg i cudem przeżyło do następnego dnia. W 1883 roku, wraz z Zygmuntem Wróblewskim, dokonał pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Uzyskał tytuł profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim, był także zgłaszany jako kandydat do Nagrody Nobla.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Luranc Team
 2. Michał Pacyna
 3. Piotr Wieczorek

Pytanie nr 21/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

W polskich górach kapliczka nie jest obiektem rzadko spotykanym. W pierwszej połowie XX w. powstał projekt kapliczki, na której nie znaleźlibyśmy symboliki chrześcijańskiej. Poza tym dość znaczącym szczegółem, jej konstrukcja i umiejscowienie byłoby również mocno nietypowe, choć miała być ustawiona w pewnym, obecnie silnie uczęszczanym, miejscu turystycznym.

Odpowiedź powinna zawierać nazwę kapliczki, jej umiejscowienie, a także nazwisko pomysłodawcy i projektanta. Jako podpowiedź proszę przyjąć fakt, że osoba ta była członkiem pewnej działającej w 20-leciu międzywojennym grupy artystycznej, której nazwa może bardzo żywo kojarzyć się z harcerstwem.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Budowla, o której mowa w pytaniu, to Kapliczka Wspominek. Był to projekt Antoniego Bryndzy, znanego również jako Ziemitrud z Kalwarii, z okolic 1936 roku. Był on członkiem grupy artystycznej znanej jako Szczep Rogate Serce. Sama kapliczka miała być nietypowa również ze względu na jej umiejscowienie – miała ona pływać po Morskim Oku.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Michał Pacyna
 4. Bartek Piekaruś
 5. Marek Pyzio 0.5
 6. Piotr Wieczorek

Pytanie nr 22/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Tym razem bohaterami pytania będą dwa gatunki ptaków. Pierwszy z nich pojawia się prawie co roku w południowej Polsce mimo, iż w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt figuruje jako wymarły. Przed ponad stu laty zamieszkiwał on skaliste szczyty Pienin i Tatr. Drugi do dziś spotykany jest w tych samych górach i uznawany jest za skrajnie zagrożonego wyginięciem. Ptaki te zdecydowanie różnią się od siebie wielkością. W odpowiedzi prosimy o podanie polskich nazw tych dwóch gatunków i nazwy stowarzyszenia, którego logo zdobi sylwetka jednego z nich.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Mimo podania kilku konkretnych informacji powyższe pytanie wyprowadziło niektórych uczestników na manowce. Gatunek pierwszy to sęp płowy (Gyps fulvus), który na początku ubiegłego stulecia gniazdował w polskich górach, a obecnie nieregularnie zalatuje m.in. z Rumuni do południowej Polski. Kolejnym gatunkiem w Polsce kojarzonym wyłącznie z Pieninami i Tatrami jest kolorowy pomurnik (Tichodroma muraria). Pomurnik zdobi logo MTO (Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne).

Proponowany przez niektórych sokół wędrowny jest ptakiem drapieżnym (co sprawia, że jednak wielkością nie różni się od sępa tak zdecydowanie jak pomurnik), poza tym obecnie częściej wyprowadza lęgi w miastach, aniżeli w ekosystemach górskich.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Bartek Piekaruś
 4. Adam Płaneta

Pytanie nr 23/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Na koniec wakacji pozostańmy przy zagranicznych wyjazdach. Chcąc wybrać się do pewnego dość egzotycznego państwa, będziemy potrzebować waluty o dość znajomo brzmiącej nazwie. Jako jedyną podpowiedź proszę przyjąć fakt, że w Karpatach możemy znaleźć miejscowość o tej samej nazwie. W odpowiedzi chcielibyśmy przeczytać nazwę państwa, w którym moglibyśmy zapłacić tą walutą.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Sądząc po ilości poprawnych odpowiedzi, chyba sporo uczestników Konkursu Całorocznego odwiedziło Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą J To właśnie tam możemy zapłacić w walucie o swojsko brzmiącej nazwie „dobra”.

Dla zainteresowanych, w wyszukiwarce grafik Google po wpisaniu np. „dobra money” można obejrzeć przykładowe banknoty i monety.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dominik Ciebiera
 2. Dariusz Drohomirecki
 3. Jan Kleszcz
 4. Luranc Team
 5. Michał Pacyna
 6. Bartek Piekaruś
 7. Adam Płaneta
 8. Marek Pyzio
 9. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 24/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

W ostatnim pytanie tej serii wyślemy Was na poszukiwanie obiektu, wzniesionego przez ludzi. Wzmiankę o nim możemy znaleźć w pewnej powieści, a wizerunek możemy obejrzeć na pocztówce. W odpowiedzi chcielibyśmy znaleźć numer, jednoznacznie wiążący się z tą budowlą. Dla ułatwienia dodamy, że liczba ta jest tożsama z numerem krakowskiej linii autobusowej, kończącej swój bieg na przystanku, którego pierwsze cztery litery zgadzają się z początkiem nazwiska postaci, która pojawiła się w tegorocznej edycji Konkursu.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Kolejny raz wracamy do galicyjskich cmentarzy wojennych z I Wojny Światowej. Tym razem pytanie pokierowało nas do Siedlisk, gdzie znajduje się obiekt o numerze 152. Autobus tej linii kończy swój bieg na przystanku Olszanica, co było pewnym skojarzeniem do nazwiska Karola Olszewskiego.

Pocztówka ze zdjęciem tego cmentarza pojawia się w „Przygodach dobrego wojaka Szwejka”, gdzie główny bohater, wraz z innymi żołnierzami, otrzymuje ją (i pudełko zapałek), zamiast wyczekiwanych 15 dag sera szwajcarskiego.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Michał Pacyna
 4. Bartek Piekaruś
 5. Adam Płaneta
 6. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 25/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Kolejne pytanie o postać związaną z Beskidami.

Urodził się w pewnej wsi na terenach, które stanowiły podstawę sporu pomiędzy dwoma krajami.Uzyskał tytuł inżyniera na uniwersytecie w Leoben. Po studiach powrócił do miejscowości niedaleko miejsca urodzenia, gdzie pracował w zawodzie przez 12 lat. Obecnie ten zakład produkcyjny jest największym tego typu w kraju. Swoją karierę naukową kontynuował na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie doszedł do stopnia profesora. Objął również stanowisko dyrektora fabryki w miejscowości, gdzie teraz stoi jego pomnik – postawiony właśnie m.in. za wkład w rozwój tego zakładu.

Dodatkowo podpowiemy, że jeden ze znanych współczesnych polskich polityków nosi takie samo imię i nazwisko co bohater naszej zagadki. Co ciekawe, oboje urodzili się kilka kilometrów od siebie, jednak w odstępie kilkudziesięciu lat.

W odpowiedzi prosimy o podanie imienia i nazwiska tej postaci oraz miejscowości, w której znajduje się jej pomnik.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Szukaną postacią był prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Jan Buzek – w odróżnieniu od Jerzego Karola Buzka, premiera Polski. Urodził się w 1874 w Końskiej na Śląsku Cieszyńskim, gdzie ukończył Szkołę Ludową. Następnie uczęszczał do cieszyńskiego gimnazjum, by dostać się na studia w Leoben, gdzie uzyskał tytuł inżyniera górnika i hutnika. Po ukończeniu Akademii zaczynał pracę w Zakładach Hutniczych w Trzyńcu. W 1911 został oddelegowany do oceny rentowności Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Dzięki wprowadzonym przez niego usprawnieniom, udaje się ocalić zakład przeznaczony do likwidacji, a następnie zmodernizować go i powiększyć.

Z zakładem w Węgierskiej Górce pozostał związany do końca swojego życia, jednak w międzyczasie prowadził bogate życie naukowe. Wykładał na krakowskiej Akademii Górniczej, gdzie uzyskał tytuł profesora. Został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Założył Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), które od 1987 przyznaje nagrodę jego imienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie odlewnictwa.

Zmarł w 1939 roku, jeszcze przed wybuchem II wojny. Został pochowany na cmentarzu w Cieszynie. W 1959 odsłonięto tablicę pamiątkową w budynku D-8 AGH, a w 2013 pomnik w Węgierskiej Górce. Odlewnia Żeliwa, którą uratował od likwidacji, przetrwała do dzisiaj i działa pod szyldem „Metalpol”.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Michał Pacyna
 4. Bartek Piekaruś
 5. Adam Płaneta
 6. Marek Pyzio
 7. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 26/2015 z dnia 23 września 2015 r.

W tym miesiącu również znajdzie się odwołanie do liczby. Na poniższym zdjęciu widoczne są ruiny pewnego obiektu turystycznego (stan na 2012 rok). W odpowiedzi chcielibyśmy przeczytać jego lokalizację. Dla podpowiedzi dodamy, że w zasięgu kilkuset metrów od tego miejsca znajduje się obiekt, związany z liczbą 1. Obecnie nie spełnia on swojej niegdysiejszej roli, jednak ciągle w pewien sposób służy ludziom, głównie turystom.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Zdjęcie przedstawia pozostałości schroniska im. II Karpackiej Brygady Legionów Polskich na połoninie Pantyr w Gorganach. Cytując „Gorgany” Dariusza Dyląga: „Schronisko (…) zbudowane przez Przemyskie Towarzystwo Narciarzy, przy współpracy Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa, w 1935 roku. Na parterze stylowo urządzona jadalnia oraz sala z 14 miejscami noclegowymi, na drugiej kondygnacji dwa pokoje 4-lóżkowe. Przy dawnym żółtym szlaku spod Pantyru do Rafajłowej. ”  Stan obecny  odpowiada niestety wszystkim polskim przedwojennym schroniskom na terenie obecnej Ukrainy. Na szczycie Pantyr znajduje się słupek graniczny nr 1 dawnej granicy polsko – czechosłowackiej.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Luranc Team
 2. Michał Pacyna
 3. Adam Płaneta
 4. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 27/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Tym razem pytanie dotyczy popularnego niegdyś symbolu solarnego. W polskich górach możemy do dziś ujrzeć ten znak na pewnym obiekcie, gdzie widnieje on poniżej znanej sentencji wymyślonej wieki temu przez Horacego.

Prosimy o podanie nazwiska osoby związanej z tym obiektem oraz o nazwę pewnej długo niezdobytej góry, która była ozdobiona tym symbolem przez niecały rok, z czym z kolei wiąże się ciekawa anegdota.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Pierwsza część pytania nie stanowiła dla nikogo problemu – chodzi oczywiście o swastykę, czyli tzw. „krzyżyk niespodziany” (po góralsku nawet rzekłoby się ‚ksyzyk’). Symbol ten można obejrzeć wraz z sentencją „Non omnis moriar” na pomniku poświęconym  Mieczysławowi Karłowiczowi na zboczu Małego Kościelca.

Z kolei druga część dotyczy niedaleko (tj. w porównaniu z podawanym przez niektórych Elbrusem) położonego szczytu o nazwie Mnich, na którym podczas okupacji naziści zawiesili znak hitlerowskiej władzy. Z tym wiąże się natomiast ciekawa historia. Polscy taternicy, Czesław Łapiński i Kazimierz Paszucha, korzystając z okazji do wspięcia się na trudny wierzchołek, pewnej nocy obluzowali mocowanie symbolu. Podczas mocniejszego wiatru swastyka odpadła od ściany Mnicha.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Luranc Team
 4. Michał Pacyna 0.5
 5. Bartek Piekaruś 0.5
 6. Adam Płaneta
 7. Marek Pyzio 0.5
 8. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 28/2015 z dnia 24 października 2015 r.

Przy okazji wyborów możemy powspominać dawne czasy.

Tym razem mowa o dalekich krańcach dawnej Rzeczpospolitej, niegdyś chętnie odwiedzanych, dzisiaj zupełnie opuszczonych i zapomnianych.

Chcielibyśmy przenieść Was do miejscowości, w której jeszcze w okresie międzywojennym istniało schronisko, a obecnie jedyną ocalałą atrakcją jest źródło żelazistej wody.

Prosimy Was o podanie nazwy „tey mieyscowości” oraz nazwy rzeki, która płynie nieopodal ostatnich ocalałych zabudowań w tej niegdyś dużej i chętnie odwiedzanej przez znamienite osoby osady.

Na koniec zapytamy Was o najbliższy tej miejscowości park narodowy oraz o najpopularniejszą w ostatnich latach atrakcję turystyczną, która dotyczy wspomnianej rzeki (z tym, że kilkanaście kilometrów w dół rzeki).

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Zapomniana przez świat miejscowość to oczywiście Burkut, który znajduje się nad rzeką Czarny Czeremosz na granicy Czywczynów i Hryniawów na Ukrainie nieopodal granicy z Rumunią (na zdjęciu na lewo od ciężarówki znajduje się obudowane źródełko żelazistej wody).

Uczestnicy konkursu nie mieli problemu ze wskazaniem miejscowości i nieodległej atrakcji, która przyciąga wielu turystów z odległych stron. Chodzi oczywiście o spływ pontonami na Czeremoszu, czyli rafting wzdłuż drogi między Werchowyną a Zełenem.

Natomiast wszyscy wskazali Karpacki Park Narodowy jako najbliższy mimo, iż dane te nie są aktualne. Od 2010 roku Połoniny Hryniawskie i Czywczyńskie objęte są terenem Werchowyńskiego Parku Narodowego. Nie ma oczywiście to dużego przełożenia na ochronę przyrody w tym rejonie, ale park taki rzeczywiście istnieje i ma nawet swoje stacje terenowe w tych pasmach.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki 0.5
 2. Jan Kleszcz 0.5
 3. Luranc Team 0.5
 4. Michał Pacyna 0.5
 5. Bartek Piekaruś 0.5
 6. Adam Płaneta 0.5
 7. Katarzyna Różycka 0.5

Pytanie nr 29/2015 z dnia 24 października 2015 r.

Pytanie muzyczne. Waszym zadaniem będzie znalezienie zespołu muzycznego. Został założony niecałe dziesięć lat temu w pewnej beskidzkiej miejscowości. Muzycy swoje pierwsze płyty nagrywali w domowych warunkach. W swoich utworach podejmują zagadnienia związane z drugą wojną światową. Dzięki tej tematyce, wystąpili jako support przed koncertem szwedzkiej grupy Sabaton, której twórczość również opisuje wydarzenia wojenne.

Na koniec damy dwie podpowiedzi.

Pierwsza: nazwa zespołu ma tyle liter, co nazwa miejscowości, w której został założony.

Druga: w nazwie miejscowości nie występują samogłoski znajdujące się w nazwie grupy.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

„Zespół patriotyczno – historyczny” Forteca wywodzi się ze Szczyrku. W 2009 roku zagrali przed zespołem Sabaton w Wiźnie. Część ich utworów można przesłuchać na ich oficjalnej stronie internetowej, do czego zachęcamy (tekst całkowicie niesponsorowany 🙂  ).

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Luranc Team
 4. Dariusz Mucha
 5. Michał Pacyna
 6. Bartek Piekaruś
 7. Adam Płaneta
 8. Marek Pyzio
 9. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 30/2015 z dnia 24 października 2015 r.

Tym razem zabierzemy Was w podróż do pewnego kościoła. Najpierw jednak, kilka słów o mieście, w którym się znajduje. Jego początki są datowane na późne średniowiecze i mają silny związek z Krzyżakami oraz ich warowniami. Jednym ze znamienitszych gości był, w 1812 roku, sam Napoleon Bonaparte. Dodatkowo, dwukrotnie zyskało status stolicy.

Przechodząc do samego pytania: na poniższym zdjęciu widzimy fragment wyposażenia, znajdujący się w pewnym kościele, zawierający przedstawienia „beskidzkich” świętych – św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy (stan na 2013rok). W odpowiedzi chcielibyśmy przeczytać nazwę miasta oraz kościoła, w którym zrobiono tą fotografię.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Pytanie z serii „czy uczestnikom uda się znaleźć odpowiedź” 😉 Jak widać, tym razem nie było to zbyt trudne – być może dzięki nowemu zdjęciu w wyszukiwarce google: grafika?

Zdjęcie rzeczywiście zostało zrobione w pobernardyńskim kowieńskim kościele pw. Św. Jerzego.  Dzisiaj, niestety, sam kościół (widoczny na zdjęciu z zamku), jest w opłakanym stanie.

Kowno od 1842 roku pełniło stolicę guberni zachodniolitewskiej, zaś od 1920r. stolicę Litwy. Obydwaj przedstawieni święci związani byli z zakonem Bernardynów. Jako dodatkową wskazówkę można było przyjąć informację na ulotce ze zdjęcia.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Luranc Team
 4. Dariusz Mucha
 5. Michał Pacyna
 6. Bartek Piekaruś
 7. Adam Płaneta
 8. Marek Pyzio
 9. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 31/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Pytanie będzie dotyczyło pewnego geologa. Ponad sto lat temu, razem z austriackim alpinistą wybrali się w celu zdobycia najwyższej góry pewnego kraju. Była to druga próba, która dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zakończyła się sukcesem. Wspinacze zostali pierwszymi europejskimi zdobywcami tej góry. Na cześć inicjatora ekspedycji, jeden ze szczytów góry został nazwany jego imieniem i nazwiskiem, chociaż obecnie nosi inną nazwę.

W odpowiedzi poprosimy o wskazanie bohatera tej zagadki.

W podpowiedzi dodamy, że ów geolog nosił identyczne imię oraz bardzo podobne nazwisko do pewnego architekta działającego m.in. na terenie polskich Karpat podczas pierwszej wojny światowej. Obaj panowie pochodzili z różnych krajów.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:
Hans Meyer był niemieckim geologiem i podróżnikiem. W 1887r. dotarł do podnóży najwyższego wierzchołka Kilimandżaro – Kipo, jednak ze względu na brak odpowiedniego sprzętu musiał zawrócić.  Rok później planował ponowienie wyprawy razem z  kartografem Oscarem Baumannem. Tym razem podróż nie odbyła się z powodu wybuchu antyniemieckiego powstania Busziri. W 1889r. wyruszył razem z doświadczonym alpinistą Ludwigiem Purtschellerem oraz 13 osobowym zespołem i osiągnął swój cel – jako pierwszy Europejczyk zdobył najwyższy szczyt Afryki. Na jego cześć nazwano jeden z niższych wierzchołków Kilimandżaro, obecnie nazywany Manwezi.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Dariusz Drohomirecki
 2. Jan Kleszcz
 3. Luranc Team
 4. Michał Pacyna
 5. Bartek Piekaruś
 6. Adam Płaneta
 7. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 32/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Przenieśmy się do pewnej pogórzańskiej wsi. Jest z nią związanych kilka znanych postaci, między innymi partyzant, rzeźbiarz i aktor. Dwóch z nich urodziło się w tej miejscowości, jeden przez długi czas w niej mieszkał.

Co to za wieś i jak nazywali się nasi trzej bohaterowie? Jako podpowiedź proszę uznać wiadomość, że nazwa oddziału partyzanta budzi proste skojarzenia z nazwą teatru, z którym związany był aktor.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Niewielką wsią o którą pytaliśmy, są położone na Pogórzu Wielickim, niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej, Leńcze. Urodził się tam znany rzeźbiarz, Bronisław Chromy, a także Jerzy Trela – aktor związany z teatrem STU. Przez dłuższy czas mieszkał tam również mjr Alojzy Piekarz, pseudonim Lep, który w 1943 roku zorganizował oddział dywersyjno – sabotażowy Setka.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Michał Pacyna
 4. Katarzyna Różycka

Pytanie nr 33/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

W ostatnim tegorocznym pytaniu wyślemy Was na poszukiwanie pewnego Bocianiego Gniazda. Wytrawni uczestnicy Konkursu pewnie już zdali sobie sprawę, że nie chodzi nam o konstrukcję wykonaną przez ptaki 🙂

Obiekt, o który pytamy, znajduje się w Beskidach, w odległości około kilometra od rezerwatu i Parku Narodowego, niecałych dwóch kilometrów od znanego wyciągu narciarskiego, a niecałych czterech kilometrów od najbliższego schroniska PTTK.

W odpowiedzi chcielibyśmy przeczytać co to za obiekt i w okolicy jakiego szczytu się znajduje. Dla ułatwienia dodamy, że w promieniu kilometra znajdziemy szczyt i polanę o nazwie blisko kojarzącej się z nazwiskiem braci – piłkarzy, znanych z polskiej ekstraklasy.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@skpg.krakow.pl

Odpowiedź:

Obiektem, o którym pytaliśmy, jest wychodnia skalna Bocianie Gniazdo, znajdująca się nieco poniżej szczytu Cylu Hali Śmietanowej. Znajduje się ona około kilometra od Babiogórskiego Parku Narodowego i rezerwatu Na Policy im. Prof. Zenona Klemensiewicza, około dwóch kilometrów od wyciągu narciarskiego Mosorny Groń i około czterech kilometrów od schroniska na Hali Krupowej. Niedaleko możemy również znaleźć szczyt i polanę o nazwie Brożki.

Prawidłowej odpowiedzi udzielili:

 1. Jan Kleszcz
 2. Luranc Team
 3. Bartek Piekaruś
 4. Adam Płaneta
 5. Katarzyna Różycka