Beskidnik

Cały czas pozostaje aperiodykiem, a poglądy i opinie prezentowane na jego łamach niezmiennie nie są oficjalnym głosem SKPG Kraków. Zespół redakcji: Paweł Ciaptacz, przy wsparciu merytorycznym wielu. Korekta: RyHa. Skład: Agata Hanula. Winieta: Karolina Jabłońska.

Zapraszamy do kontaktu: beskidnik@skpg.kraków.pl