Beskidnik

BIULETYN INFORMACYJNY KRAKOWSKIEGO STUDENCKIEGO KOŁA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH 

Nadal pozostaje pisemkiem aperiodycznym, ukazującym się wtedy, kiedy macie na to ochotę – tzn. kiedy napiszecie teksty. Od autorów też zależy, czy poglądy prezentowane na jego łamach są (lub nie) zgodne z oficjalnym stanowiskiem SKPG.

ZESPÓŁ REDAKCJI

Redaktor naczelny: Sebastian Wypych. Ilustracje: Joanna Rogoż, Marlena Smarduch, Teresa Wolano. Korekta: RyHa. Skład: Agata Hanula. Winieta: Karolina Jabłońska.

Zapraszamy do kontaktu, jak również do nadsyłania artykułów (z nich przecież żyjemy) na adres beskidnik.skpg@gmail.com