Atlas Roślin – Styczeń

Co teraz kwitnie w górach?
W styczniu?! Bóg Cię opuścił?!
Góry to nie Amazonia!!!