Niewielka krzewinka z rodzaju wrzosowatych, relikt okresu zlodowacenia, wytwarzająca dobrze widoczne czarne owoce podobne do jagód. Dawniej używano ich do farbowania płótna i wełny na kolor brunatny bądź czerwony. Zawierają dużo witaminy C i PP oraz mikroelementów, ale są trujące. Łacińską nazwę (łac. Empetrum nigrum) przeniesiono z określenia enpetron (gr. en – między, łac. petros – skała), używanego w starożytności do nazywania ogólnie roślin górskich. W piętrze alpejskim i subalpejskim gór występuje podgatunek obupłciowy (w przeciwieństwie do dwupiennego niżowego).

Występowanie

Siedlisko: borówczyska, wrzosowiska, wilgotne zarośla kosówki, torfowiska, wydmy nadmorskie, na glebach kwaśnych
Występowanie: półkula północna, w Polsce na północy oraz w Karpatach i Sudetach

Okres kwitnienia

  • maj
  • czerwiec

Roślina NIE obowiązująca na egzaminie wewnętrznym

Zostaw komentarz